Śpiewająca Polska

Rok założenia:
2006

Dla kogo:
chóry dzieci i młodzieży w wieku szkolnym działające
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych i artystycznych z wyłączeniem przedszkoli, szkół i placówek muzycznych.

Dyrektor artystyczna i programowa:
Izabela Polakowska-Rybska

 

Śpiewająca Polska to program edukacji chóralnej wspierającej rozwój chórów przedszkolnych i szkolnych przez dofinansowywanie godzin lekcyjnych chóru, sprawowanie opieki merytorycznej nad chórami i dyrygentami, organizowanie warsztatów, konkursów i koncertów, a także zamawianie kompozycji przeznaczonych dla chórów dziecięcych i młodzieżowych. Program prowadzony jest przez Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu i jest  współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Powstał w 2006 roku z inicjatywy obecnego dyrektora Narodowego Forum Muzyki – Andrzeja Kosendiaka.

Bezpośrednią opiekę merytoryczną nad uczestniczącymi w Śpiewającej Polsce dyrygentami i ich chórami sprawują kuratorzy regionalni – chórmistrzowie, pedagodzy, specjaliści w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą.

Do działań realizowanych w ramach programu Śpiewająca Polska należą m.in.:

W latach 2006–2014 program Śpiewająca Polska prowadziło Narodowe Centrum Kultury, a opiekę merytoryczną sprawował Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans. Od 2015 roku, na mocy decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ogólnopolski Program Rozwoju Chórów Szkolnych Śpiewająca Polska stał się jedną z gałęzi powołanego 1 stycznia 2015 roku projektu Akademia Chóralna. W latach 2006–2014 koordynatorką ogólnopolską programu Śpiewająca Polska, a w latach 2014–2016 kuratorką ogólnopolską projektu Akademia Chóralna była Grażyna Rogala-Szczerek. W latach 2015–2022 za kierunek i rozwój Akademii Chóralnej odpowiadała dyrektorka programowa, Agnieszka Franków-Żelazny.
Od września 2022 roku stanowisko dyrektorki artystycznej i programowej programu Śpiewająca Polska, działającego w ramach projektu Akademia Chóralna, objęła Izabela Polakowska-Rybska.

 

Śpiewająca Polska Akademia Chóralna - edycja 2022 pliki harmonogram

Edycja 2022 – materiały do pobrania
Akademia Chóralna 2022 | regulamin 5.77 MB
Akademia Chóralna - logo 44.15 kB
Śpiewająca Polska | FAQ's 226.68 kB
Regulamin wojewódzkiego konkursu Chórów Programu Akademia Chóralna | zmiany 2.87 MB
Pakiet wizualny 5.85 MB

Śpiewająca Polska Akademia Chóralna - edycja 2024 pliki harmonogramy

Edycja 2024 – materiały do pobrania
Regulamin Śpiewającej Polski 2024 357.62 kB
Chóry przyjęte do edycji 2023/2024 601.51 kB
Śpiewająca Polska | FAQ's 226.68 kB
Regulamin wojewódzkiego konkursu chórów programu Śpiewająca Polska 2023/2024 310.34 kB
Lista laureatów konkursów wojewódzkich w regionie mazowieckim w latach 2015-2023 477.36 kB
Harmonogram Śpiewajacej Polski (stan na 9.01.2024) 266.65 kB
Pakiet wizualny 5.85 MB
Kuratorzy Śpiewającej Polski
Izabela Polakowska-Rybska
Województwo dolnośląskie: Koordynator wojewódzki / Kurator regionalny
Grażyna Wolter-Kaźmierczak
Województwo kujawsko-pomorskie: kurator regionu kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego (Poznań)
Ewelina Boesche-Kopczyńska
Województwo kujawsko-pomorskie: kurator regionu kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego (Poznań)
Małgorzata Nowak
Województwo lubelskie: Koordynator wojewódzki / Kurator regionalny
Izabela Urban
Województwo lubelskie: Kurator regionalny
Ksenia Miśkiewicz
Województwo małopolskie: Koordynator wojewódzki / Kurator regionalny
Anna Waligóra-Tarnowska
Województwo mazowieckie: Koordynator wojewódzki / Kurator regionalny
Grzegorz Oliwa
Województwo podkarpackie: Koordynator wojewódzki / Kurator regionalny
Anna Olszewska
Województwo podlaskie: koordynator regionu podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, kurator regionu podlaskiego
Ewa Rocławska
Województwo pomorskie: Koordynator wojewódzki / Kurator regionalny
Urszula Borejszo
Województwo warmińsko-mazurskie: kurator regionu warmińsko-mazurskiego
Klaudia Szubert
Województwo wielkopolskie: Kurator regionalny (Ostrów Wielkopolski)
Jowita Augustyniak
Województwo wielkopolskie: Kurator regionalny (Leszno))
Anna Tarnowska
Województwo zachodniopomorskie: Koordynator wojewódzki / Kurator regionalny
Izabela Gach-Kaszuba
Województwo opolskie: kurator regionu opolskiego i śląskiego
Katarzyna Sawiak
Województwo łódzkie: Kurator regionu łódzkiego
Magdalena Sitkowska
Województwo świętokrzyskie: kurator regionu świętokrzyskiego
Biuro Śpiewającej Polski
Joanna Brylowska-Zapotoczna
Zastępca Kierownika działu edukacji i popularyzacji muzyki ds. Akademii Chóralnej
Ewelina Lepka
Specjalista ds. Akademii Chóralnej
Celina Winsław
Specjalista ds. Akademii Chóralnej
Dyrektor artystyczna i programowa Śpiewającej Polski
Izabela Polakowska – Rybska
Dyrektor artystyczna i programowa programu „Śpiewająca Polska”
Biuro Akademii Chóralnej
Joanna Brylowska-Zapotoczna
Zastępca Kierownika działu edukacji i popularyzacji muzyki ds. Akademii Chóralnej
Ewelina Lepka
Specjalista ds. Akademii Chóralnej
Ira Jaroszyk
Specjalista ds. projektów chóralnych
Celina Winsław
Specjalista ds. Akademii Chóralnej
Kontakt
Ewelina Lepka
Specjalista ds. Akademii Chóralnej
Celina Winsław
Specjalista ds. Akademii Chóralnej
Ira Jaroszyk
Specjalista ds. projektów chóralnych

Śpiewająca Polska | historia

Archiwum / Poprzednie edycje
Śpiewająca Polska – edycja 2020

W założeniach w edycji 2020 projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska zrealizowany miał być szereg działań skoncentrowanych wokół idei rozśpiewania całej Polski, jednak ze względu na panującą sytuację spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 większość zaplanowanych wydarzeń została odwołana.

Pierwsza połowa roku obfitowała w duże zmiany w funkcjonowaniu chórów programu. Współorganizatorzy otrzymali od biura wsparcie w kwestiach formalnych, natomiast dyrygenci pomoc w odnalezieniu się w pracy zdalnej oraz pomoce dydaktyczne – gotowe materiały, adresowane do różnych grup wiekowych, z których chóry mogły korzystać na co dzień. Złożyły się na nie 3 cykle filmów edukacyjnych dla uczestników projektu – Śpiewanki Anny Bednarskiej, Z chórem w domu weselej Małgorzaty Podzielny oraz Słodkie śpiewanki Justyny Szeli-Adamskiej.

Druga połowa roku związana była z przygotowaniem powrotu chórów do szkół. Podczas wakacji podjęte zostały działania mające wspierać dyrygentów w pracy z chórami w nowym reżimie sanitarnym. Na podstawie dostępnych badań naukowych przygotowane zostały zalecenia w sprawie sposobu prowadzenia prób. Zostało także wystosowane pismo do MEN z prośbą o udzielenie rekomendacji dla chórów szkolnych na podstawie przygotowanych zaleceń. We wrześniu chóry rozpoczęły pracę według nowych zasad.

Kuratorzy Akademii Chóralnej – Śpiewającej Polski 2020:


1.    Izabela Polakowska-Rybska – województwo dolnośląskie;
2.    Grażyna Wolter-Kaźmierczak i Ewelina Boesche-Kopczyńska – województwo kujawsko-pomorskie;
3.    Wanda Kuryłowicz-Król – województwo lubuskie;
4.    Małgorzata Nowak i Izabela Urban – województwo lubelskie;
5.    Justyna    Przytulska – województwo łódzkie;
6.    Ksenia Miśkiewicz – województwo małopolskie;
7.    Anna Waligóra-Tarnowska – województwo mazowieckie;
8.    Tadeusz Eckert – województwo opolskie;
9.     Danuta    Jeziorowska – województwo śląskie;
10.   Bożena Magdalena Mrózek – województwo świętokrzyskie;
11.    Grzegorz Oliwa – województwo podkarpackie;
12.    Anna Olszewska – województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie;
13.    Aleksandra Tarnowska – województwo warmińsko-mazurskie;
14.    Ewa Rocławska – województwo pomorskie;
15.    Aleksandra Wojtaszek – województwo Wielkopolskie (Poznań);
16.    Klaudia    Szubert – województwo Wielkopolskie (Ostów Wielkopolski);
17.    Jowita Augustyniak – województwo Wielkopolskie (Leszno);
18.    Anna Tarnowska – województwo zachodniopomorskie.


Śpiewająca Polska – edycja 2019

1.    Koncert finałowy

Data: 22 czerwca 2019 roku
Miejsce: Teatr Wielki Opera Narodowa

Program:

Utwory S. Moniuszki w opracowaniu R. I. Drozda:
Jak lilija, co rozwija z opery Verbum nobile
Ten zegar stary – aria Skołuby z opery Straszny dwór
Grajek; Postój, piękna gołąbeczko; Groźna dziewczyna; Przylecieli sokołowie; O mój sokole; Chochlik; Krakowiaczek ze zbioru Śpiewnik domowy
Spod igiełek kwiaty rosną – chór z opery Straszny dwór
Prząśniczka ze zbioru Śpiewnik domowy
Szumią Jodły na gór szczycie – aria Jontka z opery Halka
Bakczysaraj ze zbioru Sonety Krymskie
Dziad i baba; Kozak ze zbioru Śpiewnik domowy
Modlitwa w kościółku – chór z opery Halka
Kum i kuma ze zbioru Śpiewnik domowy
Mazur z opery Straszny dwór

Wykonawcy:
Agnieszka Franków-Żelazny – dyrygent
Natalia Kiczyńska – sopran
Ewelina Rzezińska – alt
Sebastian Mach – tenor
Jerzy Butryn – bas
Katarzyna Neugebauer-Jastrzębska – fortepian
Miłosz Rutkowski – instrumenty perkusyjne
Maciej Maciejewski – prowadzenie koncertu
NFM Orkiestra Leopoldinum
Chóry projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska:
Chór „Kamerton” Szkoły Podstawowej im. doc. dra inż. J. Wyżykowskiego w Haczowie pod dyrekcją Marty Soboty,
Chór „Portamento” Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach pod dyrekcją Bożen Magdaleny Mrózek,
Chór „Clave de Sol” Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie pod dyrekcją Ilony Mach,
Chór „Gaudeamus” Zespołu Szkół nr 1 w Bełżycach pod dyrekcją Marzeny Goc,
Międzyszkolny Chór Żeński przy III Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku pod dyrekcją Anny Olszewskiej,
Chór „Conquest of Music” Katolickiej Szkoły Podstawowa nr 109 w Warszawie pod dyrekcją Anny Waligóry-Tarnowskiej,
Chór Żeński I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Wybickiego w Kościerzynie pod dyrekcją Tomasza Chyły,
Chór „Sereno” Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie pod dyrekcją Izabeli Wiśniewskiej,
Chór „Izydorki” Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Biadkach pod dyrekcją Klaudia Szubert,
Zgierski Chór Młodzieżowy pod dyrekcją Małgorzaty Ciechańskiej,
Chór „Canzona” Szkoły Podstawowej nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach pod dyrekcją Dariusza Różańskiego,
Chór I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika w Krośnie pod dyrekcją Krzysztofa Trybusa,
Chór VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława IV w Warszawie pod dyrekcją Jakuba Siekierzyńskiego,
Chór Międzynarodowych Szkół Paderewski w Lublinie „Akademos” pod dyrekcją Elżbiety Niczyporuk,
Chór młodzieżowy „Bel Canto” Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku pod dyrekcją Lidii Blazel-Marszolik,
Chór „Kopernik” III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Kaliszu pod dyrekcją Henryki Iglewskiej-Mocek,


2.    Koncerty regionalne

05.05.2019, Koncert chórów regionu małopolskiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Filharmonia Krakowska im. K. Szymanowskiego w Krakowie;
24.10.2019, Koncert chórów regionu podkarpackiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego w Rzeszowie;
25.10.2019, Koncert chórów regionu lubelskiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska w ramach konkursu Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej, Centrum Kultury w Lublinie;
25.10.2019, Koncert chórów regionu opolskiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Filharmonia Opolska im. J. Elsnera w Opolu;
30.10.2019, Koncert chórów regionu podkarpackiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie;
03.11.2019, Koncert chórów regionu Wielkopolski Zachodniej projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Dom Kultury w Rawiczu;
08.11.2019, Koncert chórów regionu świętokrzyskiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Starachowickie Centrum Kultury w Starachowicach;
08.11.2019, Koncert chórów regionu mazowieckiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Studio Koncertowe Polskiego Radia w Warszawie;
10.11.2019, Koncert chórów regionu dolnośląskiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu;
13.11.2019, Koncert chórów regionu kujawsko-pomorskiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy;
15.11.2019, Koncert chórów regionu Wielkopolski Wschodniej projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Dom Katechetyczny przy Kościele pw. Św. Antoniego w Ostrowie Wielkopolskim;
16.11.2019, Koncert chórów regionu zachodniopomorskiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie;
17.11.2019, Koncert chórów regionu lubelskiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie;
20.11.2019, Koncert chórów regionu małopolskiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Filharmonia Krakowska im. K. Szymanowskiego w Krakowie;
21.11.2019, Koncert chórów regionu łódzkiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Filharmonia Łódzka im. A. Rubinsteina;
22.11.2019, XXII Koncert chórów regionu Wielkopolski Wschodniej projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim;
24.11.2019, Koncert chórów regionu podkarpackiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie;
28.11.2019, Koncert chórów regionu podlaskiego i warmińsko-mazurskiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku im. S. Moniuszki.

3.    Konkursy

13.04.2019, Konkurs chórów regionu świętokrzyskiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Muzeum Przyrody i Techniki EKOMUZEUM im. J. Pazdura w Starachowicach, jurorzy: prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska, mgr Joanna Łukaszewska;
11.05.2019, Konkurs chórów regionu Wielkopolski Wschodniej projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim, jurorzy: prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak, prof. dr hab. Agnieszka Sobczak, Ewa Rocławska;
17.05.2019, Konkurs chórów regionu podkarpackiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie, jurorzy: prof. dr hab. Małgorzata Nowak, dr Katarzyna Sobas, mgr Agnieszka Tomaszek;    
22.05.2019, Konkurs chórów regionu zachodniopomorskiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska,  Szkoła Podstawowa nr 55 „Błękitna” w Szczecinie, jurorzy: dr hab. Barbara Halec, prof. AS, dr hab. Małgorzata Bornowska,;    
24.05.2019, Konkurs chórów regionu łódzkiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Łódzki Dom Kultury, jurorzy: prof. dr hab. Anna Domańska, dr hab. Dawid Ber;   
24.05.2019, Konkurs chórów regionu podlaskiego i warmińsko-mazurskiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury SPODKI w Białymstoku,  jurorzy: prof. dr hab. Cezary Szyfman, mgr Anna Waligóra-Tarnowska, mgr Justyna Wieruszewska-Biniek;
25.05.2019, Konkurs chórów regionu mazowieckiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 w Warszawie, jurorzy: prof. UMFC dr hab. Anna Olszewska, dr Anna Perzanowska-Tarasiuk, dr Ewa Rafałko;    
28.05.2019, Konkurs chórów regionu małopolskiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Europejskie Centrum Muzyki K. Pendereckiego w Zakliczynie,  jurorzy: dr hab. Monika Bachowska, dr Bożena Magdalena Mrózek, mgr Anna Zawisza;    
31.05.-01.06.2019, Konkurs chórów regionu lubelskiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska,  Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie, jurorzy: prof. dr hab. Grzegorz Oliwa, dr hab. Ewa Robak, dr Anna Marek-Kamińska;    
01.06.2019, Konkurs chórów regionu opolskiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku, jurorzy: prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska-Łoboda, dr hab. Włodzimierz Siedlik;
02.06.2019, Konkurs chórów regionu Wielkopolski Zachodniej projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Pałac Sułkowskich we Włoszakowicach, jurorzy: prof. dr hab. Halina Bobrowicz, dr Alicja Szeluga, mgr Tadeusz Eckert;    
03.06.2019, Konkurs chórów regionu kujawsko-pomorskiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie, jurorzy: prof. nadzw., dr hab. Renata Szerafin-Wójtowicz, prof. nadzw., dr hab. Grażyna Wolter-Kaźmierczak, mgr Krzysztof Dudzik;
04.06.2019, Konkurs chórów regionu dolnośląskiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Filharmonia im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu, jurorzy: prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak, dr Małgorzata Podzielny, dr Aleksandra Wojtaszek;
25.05.2019, Konkurs chórów regionu pomorskiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu, jurorzy: prof. AM, dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska, dr hab. Anna Wilczewska, dr Beata Śnieg-Wądołowska.

 Kuratorzy Akademii Chóralnej – Śpiewającej Polski 2019:

1.    Izabela Polakowska-Rybska – region dolnośląski;
2.    Grażyna Wolter-Kaźmierczak – region kujawsko-pomorski;   
3.    Małgorzata Nowak i Izabela Urban – region lubelski;
4.    Maria Hubluk-Kaszuba    – region łódzki;
5.    Ksenia Miśkiewicz – region małopolski;   
6.    Anna Waligóra-Tarnowska – region mazowiecki    ;
7.    Tadeusz Eckert    – region opolski    ;
8.    Grzegorz Oliwa    – region podkarpacki;
9.    Anna Olszewska – region podlaski i warmińsko-mazurski;                
10.    Ewa Rocławska    – region pomorski;        
11.    Bożena Magdalena Mrózek – region świętokrzyski;
12.    Aleksandra Wojtaszek i Klaudia Szubert – region Wielkopolski Wschodniej (Poznań i Ostrów Wielkopolski);   
13.    Jowita Augustyniak – region Wielkopolski Zachodniej (Leszno);   
14.    Anna Tarnowska – region zachodniopomorski.   

Śpiewająca Polska – edycja 2018

1.    Koncerty finałowe

Data: 9 czerwca 2018 roku
Miejsce: Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu

Program:
C. Orff Carmina Burana

Wykonawcy:
Giancarlo Guerrero – dyrygent
Joanna Freszel – sopran
Piotr Łykowski – kontratenor
Jerzy Butryn – baryton
NFM Filharmonia Wrocławska
Chór NFM
Chór FeniX
Agnieszka Franków-Żelazny – przygotowanie Chóru NFM i Chóru Fenix
Chóry projektu Akademia Chóralna:
Chór „Cantabile” Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. Skłodowskiej-Curie w Głubczycach i Chór Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach pod dyrekcją Ewy Maleńczyk
Chór Młodzieżowy I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie pod dyrekcją Krzysztofa Trybusa
Żeński Chór Kameralny przy I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Wybickiego w Kościerzynie pod dyrekcją Tomasza Chyły
Chór „Kantylena” III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej pod dyrekcją Małgorzaty Nowak
Kameralny Chór „Angelus” Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 we Wrocławiu pod dyrekcją Barbary Szarejko-Nestor
Międzyszkolny Chór „Capricollum” przy Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach pod dyrekcją Adama Dziurowskiego

Data: 24 czerwca 2018 roku
Miejsce: Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu

Program:
J. Krutul Suita na chór dziecięcy „Zagrajmy w muzykę”, słowa M. Papierski:

Podróże,
Bańki mydlane,
Bębenek,
Gwiazdozbiory,
Piłka,
Spacer,
Zimowy song,
Latawiec,
Zagrajmy w muzykę.

Wykonawcy:
Jan Krutul – dyrygent
NFM Orkiestra Leopoldinum

Chóry projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska:
Chór „Animato” Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach pod dyrekcją Olivii Kaczyńskiej
Chór „Chanson” Szkoły Podstawowej im. J. Verne’a w Białych Błotach pod dyrekcją Magdaleny Opalińskiej
Chór „Clave de Sol” Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie pod dyrekcją Ilony Mach
Chór Dziecięcy „Piccolo” Publicznej Szkoły Podstawowej w Ochli-Zielonej Górze pod dyrekcją Renaty Antosik
Chór Dziewczęcy „Puellarum Cantus” Publicznej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli pod dyrekcją Katarzyny Pisery
Chór Gimnazjum nr 1 w Zgierzu pod dyrekcją Małgorzaty Ciechańskiej
Chór Kameralny „Portamento” Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach pod dyrekcją Bożeny Magdaleny Mrózek
Chór „Kasjopea” Szkoły Podstawowej nr 6 im. R. Traugutta w Lublinie pod dyrekcją Alicji Grzeszczyk
Chór Szkoły Podstawowej nr 47 im. J. K. Branickiego w Białymstoku pod dyrekcją Marii Magdaleny Wróblewskiej
Chór Szkoły Podstawowej nr 64 we Wrocławiu pod dyrekcją Sandry Stankiewicz
Młodzieżowy Chór Kameleon przy Gimnazjum w Sierakowie pod dyrekcją Jowity Augustyniak


Data: 28 czerwca 2018 roku
Miejsce: Filharmonia im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu

Program:
Utwory S. Moniuszki w opracowaniu R. I. Drozda:
Jak lilija, co rozwija z opery Verbum nobile,
Prząśniczka ze zbioru Śpiewnik domowy,
Szumią jodły na gór szczycie z opery Halka,
O Jaśko! Mój drogi z opery Halka,
Spod igiełek kwiaty rosną z opery Straszny dwór,
Krakowiaczek ze zbioru Śpiewnik domowy,
Kozak ze zbioru Śpiewnik domowy,
Modlitwa w kościółku z opery Halka,
Bakczysaraj ze zbioru Sonety krymskie,
Ten zegar stary z opery Straszny dwór,
Chochlik ze zbioru Śpiewnik domowy,
Dziad i baba ze zbioru Śpiewnik domowy,
Kum i kuma ze zbioru Śpiewnik domowy,
Mazur z opery Straszny dwór.

Wykonawcy:
Agnieszka Franków-Żelazny – dyrygent
Paulina Boreczko-Wilczyńska – sopran
Aleksandra Sosna – alt
Sebastian Mach – tenor
Jerzy Butryn – bas
Katarzyna Neugebauer-Jastrzębska – fortepian
NFM Orkiestra Leopoldinum

Chóry projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska:
Chór „Kamerton” Szkoły Podstawowej im. doc. dra inż. J. Wyżykowskiego w Haczowie pod dyrekcją Marty Soboty
Chór Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu pod dyrekcją Agnieszki Majewskiej
Chór Gaudeamus Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bełżycach pod dyrekcją Marzeny Goc
Chór Kameralny „Portamento” Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach pod dyrekcją Bożeny Magdaleny Mrózek
Chór „Clave de Sol” Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie pod dyrekcją Ilony Mach

2.    Koncerty regionalne

13.05.2018, Koncert laureatów I Wielkopolskiego Konkursu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej im. Rawickiego Korpusu Kadetów oraz Koncert galowy „Kocham Cię Polsko” w wykonaniu połączonych chórów Gminy Rawicz oraz chórów szkolnych Projektu Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska, Dom Kultury w Rawiczu;
09.06.2018, Koncert Chórów Regionu Małopolskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Zamek w Wiśniczu;
19.06.2018, Koncert Chórów Regionu Łódzkiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Filharmonia Łódzka im. A. Rubinsteina;
22.09.2018, Koncert Chórów Regionu Podkarpackiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego;
17.09.2018, Koncert Chórów Regionu Świętokrzyskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Starachowicach;
19.10.2018, Koncert Chórów Regionu Wielkopolski Północnej Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Pałac Działyńskich w Poznaniu;
29.10.2018, Koncert Chórów Regionu Podlaskiego i Warmińsko-mazurskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku im. S. Moniuszki;
31.10.2018, Koncert Chórów Regionu Podlaskiego i Warmińsko-mazurskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Ełckie Centrum Kultury w Ełku;
04.11.2018, Koncert Chórów Regionu Małopolskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Filharmonia Krakowska im. K. Szymanowskiego w Krakowie;
09.11.2018, Koncert Chórów Regionu Lubelskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie;
14.11.2018, Koncert Chórów Regionu Mazowieckiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Kościół pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Warszawie;
15.11.2018, Koncert Chórów Regionu Pomorskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku;
16.11.2018, Koncert Jesienny Chórów Regionu Wielkopolski Południowej Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Dom Katechetyczny przy Kościele pw. Św. Antoniego w Ostrowie Wielkopolskim;
16.11.2018, Koncert Chórów Regionu Kujawsko-pomorskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie;
18.11.2018, Koncert Chórów Regionu Dolnośląskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu;
20.11.2018, Koncert Chórów Regionu Zachodniopomorskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska,  Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie;
23.11.2018, Koncert Chórów Regionu Świętokrzyskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Starachowickie Centrum Kultury w Starachowicach;
23.11.2018, Koncert Chórów Regionu Kujawsko-pomorskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Dom Kultury w Strzelnie;
09.12.2018, Koncert Chórów Regionu Opolskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku;
14.12.2018, Koncert Kolędowy Chórów Regionu Wielkopolski Południowej Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim;
15.12.2018, Koncert Kolędowy Chórów Regionu Wielkopolski Północnej Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Pałac Działyńskich w Poznaniu;
15.12.2018, Koncert Chórów Regionu Śląskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach;
15.12.2018, Koncert Chórów Regionu Pomorskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku;
15.12.2018, Koncert Chórów Regionu Łódzkiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Kościół Chrześcijan Baptystów w Łodzi;
16.12.2018, Koncert Chórów Regionu Dolnośląskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu;
16.12.2018, Koncert Chórów Regionu Wielkopolski Zachodniej Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Korczaka  w Rawiczu;
28.12.2018, Koncert Chórów Regionu Śląskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Bazylika św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Panewnikach.


3.    Konkursy

09.04-10.04.2018, Konkurs Chórów Regionu Kujawsko-pomorskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Szkoła Podstawowa w Białych Błotach, jurorzy: prof. dr hab. Janusz Stanecki, prof. nadzw., dr hab. Piotr Jańczak;    
20.04.2018, Konkurs Chórów Regionu Wielkopolski Południowej Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Dom Katechetyczny przy Kościele pw. Św. Antoniego w Ostrowie Wielkopolskim, jurorzy: prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak, mgr Beata Bielska, mgr Tadeusz Eckert;   
27.04.2018, Konkurs Chórów Regionu Świętokrzyskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Muzeum Przyrody i Techniki EKOMUZEUM im. J. Pazdura w Starachowicach, jurorzy: mgr Joanna Łukaszewska, mgr Anna Waligóra-Tarnowska;   
27.04.2018, Konkurs Chórów Regionu Łódzkiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Łódzki Dom Kultury, jurorzy: dr hab. Dawid Ber, mgr Magdalena Szymańska;   
28.04.2018, Konkurs Chórów Regionu Mazowieckiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. F. Chopina w Warszawie, jurorzy: dr Joanna Maluga, dr Bożena Magdalena Mrózek, mgr Joanna Łukaszewska;
28.04.2018, Konkurs Chórów Regionu Wielkopolski Północnej Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, jurorzy: prof. dr hab.  Przemysław Pałka, dr hab. Anna Wilczewska;
06.05.2018, Konkurs Chórów Regionu Śląskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach, jurorzy: prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska-Łoboda, dr hab. Jan Borowski, mgr Patrycja Wojtynek;
09.05.2018 Konkurs Chórów Regionu Dolnośląskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu, jurorzy: prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak, dr Jadwiga Postrożna, dr Ksenia Miśkiewicz;    
18.05.2018, Konkurs Chórów Regionu Podkarpackiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, jurorzy:  dr Katarzyna Sobas, mgr Agnieszka Tomaszek;
18.05.2018, Konkurs Chórów Regionu Podlaskiego i Warmińsko-mazurskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Kościół pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Białymstoku, jurorzy: prof. dr hab. Cezary Szyfman, prof. dr hab. Małgorzata Nowak, mgr Justyna Wieruszewska-Biniek;
19.05.2018, Konkurs Chórów Regionu Opolskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku, jurorzy: prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska-Łoboda, dr hab. Włodzimierz Siedlik;   
22.05.2018, Konkurs Chórów Regionu Małopolskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Europejskie Centrum Muzyki K. Pendereckiego w Zakliczynie, jurorzy: dr hab. Monika Bachowska, mgr Krzysztof Dudzik, mgr Anna Zawisza;    
23.05.2018, Konkurs Chórów Regionu Pomorskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, jurorzy: dr hab. Anna Olszewska, dr Aleksandra Wojtaszek, dr Michał Kozorys, dr Teresa Pabjańczyk;
25.05.2018, Konkurs Chórów Regionu Zachodniopomorskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Akademia Sztuki w Szczecinie, jurorzy: dr hab. Barbara Halec, dr Małgorzata Bornowska;
25.05-26.05.2018; Konkurs Chórów Regionu Lubelskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie, jurorzy: dr hab. Joanna Glenc, dr hab. Anna Olszewska, dr Anna Marek-Kamińska;
10.06.2018, Konkurs Chórów Regionu Wielkopolski Zachodniej Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Gminne Centrum Kultury i rekreacji w Krobi, jurorzy: prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak, dr Barbara Tritt, dr Aleksandra Wojtaszek.   

Kuratorzy Akademii Chóralnej – Śpiewającej Polski 2018:

1.    Izabela Polakowska-Rybska – region dolnośląski;
2.    Ewelina Boesche-Kopczyńska – region kujawsko-pomorski;
3.    Małgorzata Nowak – region lubelski;   
4.    Maria Hubluk-Kaszuba – region łódzki;
5.    Ksenia Miśkiewicz – region małopolski;   
6.    Anna Waligóra-Tarnowska – region mazowiecki   
7.    Tadeusz Eckert    – region opolski;
8.    Grzegorz Oliwa    – region podkarpacki;
9.    Anna Olszewska – region podlaski i warmińsko-mazurski;           
10.    Anna Wilczewska – region pomorski;   
11.    Krzysztof Dudzik – region śląski;
12.    Bożena Magdalena Mrózek – region świętokrzyski;
13.    Aleksandra Wojtaszek – region Wielkopolski Północnej (Poznań);
14.    Klaudia Szubert – region Wielkopolski Południowej (Ostrów Wielkopolski);
15.    Jowita Augustyniak – region Wielkopolski Zachodniej (Leszno);   
16.    Anna Tarnowska – region zachodniopomorski.   

Śpiewająca Polska – edycja 2017

1.    Koncerty finałowe

Data: 30 czerwca 2017 roku
Miejsce: Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu

Program:
G. Mahler II Symfonia c-moll Zmartwychwstanie

Wykonawcy:
Andrzej Boreyko – dyrygent
Olga Pasiecznik – sopran  
Nora Gubisz - mezzosopran
Orkiestra NFM Filharmonia Wrocławska
Chór NFM
Agnieszka Franków-Żelazny – przygotowanie Chóru NFM

Chóry projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska:
Chór I Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie pod kierownictwem Krzysztofa Trybusa
Krakowski Chór Młodzieżowy i Chór II Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie pod dyrekcją Agnieszki Treli-Jochymek
Chór „Bel Canto” Zespołu Szkół w Jordanowie pod dyrekcją Kseni Miśkiewicz
Chór „Per Spasso” w Pszczynie pod dyrekcją Katarzyny Machnik
Chór VIII Liceum Ogólnokształcącego i 59 Gimnazjum w Warszawie pod dyrekcją Jakuba Siekierzyńskiego
Chór „Kantylena” III Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie pod dyrekcją Małgorzaty Nowak
Chór Chłopięcy „Lubelskie Słowiki” pod dyrekcją Petra Chyreka
Chór „Cantabile” I Gimnazjum w Głubczycach pod dyrekcją Ewy Maleńczyk
Chór „Angelus” z Wrocławia pod dyrekcją Barbary Szarejko-Nestor

Data: 2.07.2017 roku
Miejsce: Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu

Program:
Utwory S. Moniuszki w opracowaniu R. I. Drozda:

Jak lilija, co rozwija z opery Verbum nobile,
Prząśniczka ze zbioru Śpiewnik domowy,
Szumią jodły na gór szczycie z opery Halka,
O Jaśko! Mój drogi z opery Halka,
Spod igiełek kwiaty rosną z opery Straszny dwór,
Krakowiaczek ze zbioru Śpiewnik domowy,
Kozak ze zbioru Śpiewnik domowy,
Modlitwa w kościółku z opery Halka,
Bakczysaraj ze zbioru Sonety Krymskie,
Ten zegar stary z opery Straszny dwór,
Chochlik ze zbioru Śpiewnik domowy,
Dziad i baba ze zbioru Śpiewnik domowy,
Kum i kuma ze zbioru Śpiewnik domowy,
Mazur z opery Straszny dwór.

Wykonawcy:
Agnieszka Franków-Żelazny – dyrygent
Paulina Boreczko-Wilczyńska – sopran
Aleksandra Sosna – alt
Sebastian Mach – tenor
Jerzy Butryn – bas
Katarzyna Neugebauer-Jastrzębska – fortepian
NFM Orkiestra Leopoldinum

Chóry projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska:
Chór „Kamerton” Szkoły Podstawowej w Haczowie pod dyrekcja Marty Soboty
Chór Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Rzekuniu pod dyrekcją Agnieszki Majewskiej
Chór „Portamento” Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach pod dyrekcją Bożeny Magdaleny Mrózek
Chór „Gaudeamus” Zespołu Szkół nr 1 w Bełżycach pod dyrekcją Marzeny Goc
Chór „Clave del Sol” ze Szczecina pod dyrekcją Ilony Mach
Chór „Sereno” ze Zespołu Szkół w Łochowie pod dyrekcją Joanny Krause
Chór „Gaudeo” z Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Świerklanach pod dyrekcją Marii Skrobol
Chór Szkoły Podstawowej nr 14 w Białymstoku pod dyrekcją Sylwii Wojciechowskiej
Chór „Prima Voce” III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy pod dyrekcją Joanny Janus
Chór Gimnazjum nr 1 w Zgierzu pod dyrekcją Małgorzaty Ciechańskiej

2.    Koncert regionalne:

15.01.2017, Koncert kolęd w wykonaniu Chórów Regionu Lubelskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska „Bliżej żłóbka”, Kościół pw. Niepokalanego Serca Maryi i Św. Franciszka z Asyżu w Lublinie;
25.02.2017, Koncert Chórów Regionu Lubelskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie;
27.03.2017, Koncert Chórów Regionu Zachodniopomorskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Szkoła Podstawowa nr 55 "Błękitna" w Szczecinie;
19.05.2017, Koncert Chórów Młodzieżowych Regionów Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska – Bob Chilcott – A Little Jazz Mass, Kościół pw. bł. Bolesławy Lament w Białymstoku;
29.06.2017, Koncert chórów „Najsłynniejsze piosenki europejskie”, Plac Wolności we Wrocławiu;
09.11.2017, Koncert Chórów Regionu Lubelskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska podczas Gali Konkursu Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej im. Ryszarda Kaczorowskiego „Ojczyzno moja najmilsza”, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie;
16.11.2017, Koncert Chórów Regionu Pomorskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku;
17.11.2017, Koncert Jesienny Chórów Szkolnych Regionu Wielkopolski Południowej Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Dom Katechetyczny przy Kościele pw. Św. Antoniego w Ostrowie Wielkopolskim;
18.11.2017, Koncert Chórów Regionu Małopolskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Akademia Muzyczna w Krakowie;
22.11.2017, Koncert Chórów Regionu Mazowieckiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Ratusz Miasta Legionowo;
22.11.2017, Koncert Chórów Regionów Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Ełckie Centrum Kultury w Ełku;
25.11.2017, Koncert Chórów Regionu Opolskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku;
01.12.2017, Koncert Chórów Dziecięcych Regionów Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku;
02.12.2017, Koncert Chórów Regionu Lubuskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Świetlica wiejska w Zielonej Górze-Raculi;
03.12.2017, Koncert Chórów Regionów Wrocław i Dolny Śląsk Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska w ramach Koncertów Edukacyjnych NFM, KGHM we Wrocławiu;
06.12.2017, Koncert Chórów Regionu Podkarpackiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska „Rozśpiewały się obłoki”, Millenium Hall w Rzeszowie;
08.12.2017, Koncert Chórów Regionu Świętokrzyskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska „Opowieść chóralna”, Starachowickie Centrum Kultury w Starachowicach;
10.12.2017, Koncert Finałowy Chórów Regionu Śląskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach;
10.12.2017, Zimowy Koncert Chórów Regionu Wielkopolski Zachodniej Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska w ramach Wielkopolskiego Przeglądu „Śpiewamy kolędy i pastorałki”, Dom Kultury w Rawiczu;
13.12.2017, Koncert kolęd w wykonaniu Chórów Regionu Wielkopolski Południowej Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim;
16.12.2017, Koncert kolęd w wykonaniu Chórów młodzieżowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska i orkiestry symfonicznej PSM w Inowrocławiu, Kościół Św. Trójcy w Strzelnie;
16.12.2017, Koncert kolęd w wykonaniu Chórów Regionu Wielkopolski Północnej Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Pałacu Działyńskich w Poznaniu;
17.12.2017, Koncert kolęd w wykonaniu Chórów dziecięcych Regionu Kujawsko-Pomorskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska i orkiestry symfonicznej PSM w Inowrocławiu, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

3.    Konkursy:
13.03.2017, Konkurs Chórów Regionu Mazowieckiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 2 im. F. Chopina w Warszawie, jurorzy: prof. dr hab. Małgorzata Nowak, mgr Joanna Łukaszewska, mgr Agnieszka Sowa;
24.03.2017, Konkurs Chórów Regionu Lubuskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Kościół N.M.P Królowej Polski w Słubicach, jurorzy: mgr Barbara Weiser-Lada, mgr Katarzyna Penkała;
01.04.2017, Konkurs Chórów Regionu Opolskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku, jurorzy: dr hab. Grzegorz Poźniak, mgr Jowita Augustyniak;   
07.04-08.04.2017, XII Konkurs Chórów Regionu Lubelskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie, jurorzy: prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak, dr Aleksandra Wojtaszek, dr Ewa Robak;
08.04.2017, Konkurs Chórów Regionu Kujawsko-Pomorskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, jurorzy: prof. nadzw., dr hab. Grażyna Wolter-Kaźmierczak, dr hab. Monika Wilkiewicz;    
08.04.2017, Konkurs Chórów Regionu Wielkopolski Północnej Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, jurorzy: prof. dr hab. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz, mgr Jerzy Wojtaszek;
23.04.2017, Konkurs Chórów Regionu Śląskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach, jurorzy: dr hab. Beata Borowska, dr Ksenia Miśkiewicz;   
27.04.2017, Konkurs Chórów Regionów Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Kościół pw. św. Maksymiliana Kolbego w Białymstoku, jurorzy: prof. dr hab. Cezary Szyfman, dr Michał Kozorys, mgr Magdalena Korol;    
27.04.2017, XI Konkurs Chórów Regionu Świętokrzyskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Muzeum Przyrody i Techniki EKOMUZEUM im. J. Pazdura w Starachowicach, jurorzy: prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska, mgr Anna Waligóra-Tarnowska;   
28.04.2017, Konkurs Chórów Szkolnych Regionu Wielkopolski Południowej Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Dom Katechetyczny przy Kościele pw. Św. Antoniego w Ostrowie Wielkopolskim, jurorzy: prof. dr hab. Jolanta Szybalska - Matczak, prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska;
11.05.2017, XI Konkurs Chórów Regionu Małopolskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Europejskie Centrum Muzyki K. Pendereckiego w Zakliczynie, jurorzy: prof. dr hab. Jan Jazownik, dr hab. Monika Bachowska, dr Maria Piotrowska-Bogalecka;   
13.05.2017, Konkurs Chórów Regionu Wielkopolski Zachodniej Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska w ramach 42. Wielkopolskiego Święta Pieśni i Muzyk, Dom Kultury w Rawiczu,  jurorzy: prof. nadzw. dr hab. Halina Bobrowicz, mgr Tadeusz Eckert, mgr Andrzej Słowikowski;
18.05.2017, Konkurs Chórów Regionu Podkarpackiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego,  jurorzy: dr Katarzyna Sobas-Klocek, mgr Agnieszka Tomaszek;
29.05.2017, Konkurs Chórów Regionu Zachodniopomorskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Szkoła Podstawowa nr 55 "Błękitna" w Szczecinie, jurorzy: prof. dr hab. Barbara Halec dr hab. Sylwia Fabiańczyk-Makuch;
31.05.2017, XVIII Konkurs Chórów Regionu Pomorskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdański, jurorzy: dr Michał Kozyrys, dr Teresa Pabjańczyk, dr Anna Wilczewska;    
06.06.2017, Konkurs Chórów Regionów Wrocław i Dolny Śląsk Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, Filharmonia im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu, jurorzy: prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak, dr Grażyna Rogala-Szczerek, dr Aleksandra  Wojtaszek.

Kuratorzy Akademii Chóralnej – Śpiewającej Polski 2017:

1.    Anna Olszewska – region białostocki;
2.    Ewelina Boesche-Kopczyńska – region bydgoski;
3.    Małgorzata Sapiecha-Muzioł – region dolnośląski;
4.    Michał Kozorys – region gdański;
5.    Ksenia Miśkiewicz – region krakowski;
6.    Jowita Augustyniak – region leszczyński;
7.    Magdalena Iłowska – region lubuski;
8.    Małgorzata Nowak – region lubelski;
9.    Anna Waligóra-Tarnowska – region mazowiecki;
10.    Tadeusz Eckert – region opolski;
11.    Grzegorz Oliwa – region podkarpacki;
12.    Anna Tarnowska – region szczeciński;
13.    Bożena Magdalena Mrózek – region starachowicki;
14.    Maria Piotrowska-Bogalecka i Krzysztof Dudzik – region śląski;
15.    Aleksandra Wojtaszek i Jerzy Wojtaszek – region wielkopolski.

Śpiewająca Polska – edycja 2016

1.    Koncerty finałowe

Data: 12 października 2016
Miejsce: Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu

Program:
J. Krutul Suita na chór dziecięcy „Zagrajmy w muzykę”, słowa M. Papierski:

Podróże,
Bańki mydlane,
Bębenek,
Gwiazdozbiory,
Piłka,
Spacer,
Zimowy song,
Latawiec,
Zagrajmy w muzykę.

Wykonawcy:
Jan Krutul – dyrygent
Arletta Krutul – choreografia
Piotr Adamowicz – wizualizacje
Piotr Stawski, Alicja Czerniewicz – aktorzy
Chór Polska Filharmonia Kameralna Sopot

Chóry projektu Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska:
„Animato” Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach pod dyrekcją Olivii Kaczyńskich
Chór „Chanson” Szkoły Podstawowej im. J. Verne’a w Białych Błotach pod dyrekcją Magdaleny Opalińskiej
Chór „Clave de Sol” Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie pod dyrekcją Ilony Mach
Chór Dziecięcy Piccolo Publicznej Szkoły Podstawowej w Ochli-Zielonej Górze pod dyrekcją Renaty Antosik
Chór Dziewczęcy „Puellarum Cantus” Publicznej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli pod dyrekcją Katarzyny Pisery
Chór Gimnazjum nr 1 w Zgierzu pod dyrekcją Małgorzaty Ciechańskiej
Chór Kameralny „Portamento” Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach pod dyrekcją Bożeny Magdaleny Mrózek
Chór „Kasjopea” Szkoły Podstawowej nr 6 im. R. Traugutta w Lublinie pod dyrekcją Alicji Grzeszczyk
Chór Szkoły Podstawowej nr 47 im. J. K. Branickiego w Białymstoku pod dyrekcją Marii Magdaleny Wróblewskiej
Chór Szkoły Podstawowej nr 64 we Wrocławiu pod dyrekcją Sandry Stankiewicz
Młodzieżowy Chór „Kameleon” przy Gimnazjum w Sierakowie pod dyrekcją Jowity Augustyniak


Data: 27 października 2016 roku
Miejsce: Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu

Program:
J. Sykulski Rytmy świata
A Toast to Africa,
Barocco,
Con el vito,
O mój miły rozmarynie,
Kujawiak,
Hava Nagila,
Piosenka Bałkańska,
Taniec Irlandzki,
Tango Argentino,
Samba DO-RE-MI.

Wykonawcy:
Agnieszka Franków-Żelazny - dyrygent
Tomasz Kaczmarek – partie fortepianowe
Aleksandra Wasik, Michał Kanafa – instrumenty perkusyjne
Elżbieta Lejman-Krzysztyniak – reżyseria, choreografia
Sara Litorowicz, Kacper Rutka – tancerze

Chóry projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska:
Chór „Bel Canto” Zespołu Szkól im. H. Kołłątaja w Jordanowie pod dyrekcją Kseni Miśkiewicz
Chór „Cantabile” Gimnazjum nr 1 w Głubczycach pod dyrekcją Ewy Maleńczyk
Chór „Cantores don Bosco” Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych w Zabrzu pod dyrekcją Szymona Cichonia
Chór „Capricolium” Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach pod dyrekcją Adama Dziurowskiego
Chór „Kantylena” III LO im. Unii lubelskiej w Lublinie pod dyrekcją Małgorzaty Nowak
Chór „Kopernik” III Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu pod dyrekcją Henryki Iglewskiej-Mocek
Chór „Triole” Zespołu Szkół w Kuropatniku pod dyrekcją Marty Humelt
Chór XVII Liceum Ogólnokształcącego im. A. Osieckiej we Wrocławiu pod dyrekcją Magdaleny Lipskiej
Żeński Chór Kameralny przy I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Wybickiego w Kościerzynie pod dyrekcją Tomasza Chyły

2.    Koncerty regionalne

18.05.2016, Koncert Chórów Regionu Podlaskiego w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki, Kościół pw. bł. Bolesławy Lament w Lublinie;
16.06.2016, Koncert autorski Piotra Selima z udziałem 6. chórów Akademii Chóralnej Regionu Lubelskiego wraz z Orkiestrą Symfoniczną Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. K. Lipińskiego w Lublinie, Kościół pw. św. Rodziny w Lublinie;
31.10.2016, Koncert Galowy konkursu Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej – Ojczyzno moja najmilsza, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie;
17.11.2016, Koncert Chórów Regionu Gdańskiego, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku;
17.11.2016, Koncert Chórów Regionu Bydgoskiego, Zespół Szkół w Białych Błotach;
18.11.2016, Koncert Chórów Regionu Południowej Wielkopolski, Dom Katechetyczny przy Kościele pw. św. Antoniego w Ostrowie Wielkopolskim;
19.11.2016, Koncert Chórów Regionu Ostrowa Wielkopolskiego, I Liceum Ogólnokształcące im. J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim;
20.11.2016, Koncert Regionu Śląskiego, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach;
21.11.2016, Koncert Chórów Regionu Warszawskiego – Ucz się kochać kraj rodzinny, Ratusz Miasta Legionowo;
25.11.2016, Koncert Chórów Regionu Lubuskiego, Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Słubicach;
26.11.2016, Koncert Chórów Regionu Małopolskiego, Dom Harcerza w Krakowie;
26.11.2016, Koncert Chórów Regionu Opolskiego, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku;
02.12.2016, Koncert Chórów Gimnazjalnych i Licealnych Regionu Wrocław-Dolny Śląsk, Politechnika Wrocławska;
08.12.2016, Koncert Chórów Regionu Rzeszowskiego; Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego;
17.12.2016, Koncert Chórów Szkół Podstawowych i Przedszkoli Regionu Wrocław – Dolny Śląsk wraz z Orkiestrą Symfoniczną Zespołu Szkół Muzycznych w Wałbrzychu, Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu;
18.12.2016, Koncert Chórów Regionu Leszczyńskiego, Dom Kultury w Rawiczu;
19.12.2016, Koncert Chórów Regionu Białegostoku, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku im. S. Moniuszki.

3.    Konkursy
25.04.2016, Przegląd Chórów Regionu Starachowice, Muzeum Przyrody i Techniki EKOMUZEUM im. J. Pazdura w Starachowicach, jurorzy: prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska, dr Anna Perzanowska-Tarasiuk;
10.05.2016, Przegląd Chórów Regionu Małopolskiego, Europejskie Centrum Muzyki K. Pendereckiego w Lusławicach, jurorzy: prof. dr hab. Jan Jazownik,  dr hab. Włodzimierz Siedlik, dr hab. Monika Bachowska;
12.05.2016, Przegląd Chórów Regionu Lubuskiego, Kościół pw. Podwyższenia Krzyża w Zielonej Górze-Ochli, jurorzy: prof. dr hab. Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska, mgr Małgorzata Szumska;
14.05.2016, Przegląd Chórów Regionu Warszawa, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 2 im. F. Chopina w Warszawie, jurorzy: prof. dr hab. Wanda Tchórzewska-Kapała, dr hab. Małgorzata Nowak, mgr Elżbieta Siczek;
18.05.2016, Przegląd Chórów Regionu Bydgoszcz, Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, jurorzy: prof. dr hab. Janusz Stanecki, prof. dr hab. Renata Szerafin-Wójtowicz;
20.05.2016, XVI Pomorski Przegląd Chórów Akademii Chóralnej – Śpiewającej Polski, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, jurorzy: prof. dr hab. Anna Fiebieg, dr  Teresa Pabjańczyk, dr Anna Wilczewska;
20.05.2016, Przegląd Chórów Regionu Południowej Wielkopolski, Dom Katechetyczny przy Kościele pw. św. Antoniego w Ostrowie Wlkp., jurorzy: prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak, mgr Alicja Szeluga, mgr Jowita Augustyniak;
20-21.05.2016, Przegląd Chórów Regionu Lublin, Zespół Szkół nr 5 w Lublinie, jurorzy: prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska, dr hab. Barbara Pazur, dr Ewa Robak;
21.05.2016, Przegląd Chórów Regionu Poznań, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, jurorzy: dr hab. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz, dr Aleksandra Wojtaszek, dr Paweł Łuczak;
22.05.2016, Przegląd Chórów Regionu Opolskiego i Katowickiego, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach, jurorzy: prof. dr hab. Aleksandra Paszek-Trefon, dr hab. Jan Borowski, mgr Małgorzata Sapiecha-Muzioł;
23.05.2016, Przegląd Chórów Regionu Wrocław i Dolnego Śląska, Zespół Szkół nr 1 we Wrocławiu, jurorzy: prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak, dr hab. Beata Borowska, dr Małgorzata Podzielny;
23.05.2016, Przegląd Chórów Regionu Rzeszowskiego, Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, jurorzy: dr Katarzyna Sobas, mgr Agnieszka Tomaszek;
23.05.2016, Przegląd Chórów Regionu Białystok, Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne Archidiecezji Białostockiej w Białymstoku, jurorzy: prof. dr hab. Cezary Szyfman, dr Ewa Barbara Rafałko, mgr Magdalena Korol.

Kuratorzy Akademii Chóralnej – Śpiewającej Polski 2016:

1.    Anna Olszewska – region Białystok;
2.    Ewelina Boesche-Kopczyńska – region Bydgoszcz;
3.    Małgorzata Sapiecha-Muzioł – region Dolny Śląsk;
4.    Michał Kozyrys – region Gdańsk;
5.    Ksenia Miśkiewicz – region Kraków;
6.    Jowita Augustyniak – region Leszno;
7.    Małgorzata Nowak – region Lublin;
8.    Magdalena Iłowska – region lubuski;
9.    Tadeusz Eckert – region Opole;
10.    Aleksandra Wojtaszek i Jerzy Wojtaszek – region Ostrów Wielkopolski;
11.    Laura Stieler – region Poznań;
12.    Grzegorz Oliwa – region Rzeszów;
13.    Bożena Magdalena Mrózek – region Starachowice;
14.    Anna Tarnowska – region Szczecin;
15.    Maria Piotrowska-Bogalecka – region Śląsk;
16.    Anna Waligóra-Tarnowska – region Warszawa;

Śpiewająca Polska – edycja 2015

1.    Koncerty finałowe

Data: 4 grudnia 2015 roku
Miejsce: Filharmonia  im. M. Karłowicza w Szczecinie

Program:
F. Poulenc Gloria na sopran, chór mieszany i orkiestrę
A. Skriabin Symfonia nr 1 E-dur op. 26

Wykonawcy:
Jon Fylling – dyrygent
Katarzyna Dondalska – sopran
Agnieszka Rehlis – mezzosopran
Pavlo Tolstoy – tenor
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii w Szczecinie
Chór NFM
Agnieszka Franków-Żelazny – przygotowanie Chóru NFM

Chóry programu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska:
Chór „Triole” Zespołu Szkół w Kuropatniku pod dyrekcją Marty Humelt
Zespół „Per Spasso” Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie pod dyrekcją Katarzyny Machnik
Chór „Bel Canto” Zespołu Szkół w Jordanowie pod dyrekcją Kseni Miśkiewicz
Chór „Cantabile” Gimnazjum nr 1 w Głubczycach pod dyrekcją Ewy Maleńczyk
Chór Młodzieżowy I Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie pod dyrekcją Krzysztofa Trybusa
Chór „Angelus” Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 we Wrocławiu pod dyrekcją Liliany Jędrzejak


Data: 6 grudnia 2015 roku
Miejsce: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Program:
Piosenki z bajek Walt’a Disney’a w aranżacji Ł. Bzowskiego

Wykonawcy:
Ewa Strusińska – dyrygent
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii w Szczecinie
Agata Kolasińska – prowadząca

Chóry projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska:
Chór „Kantylena” Szkoły Podstawowej nr 26 w Białymstoku pod dyrekcją Moniki Sypytkowskiej
Chór „Sereno” Zespołu Szkół w Łochowie pod dyrekcją Izabeli Wiśniewskiej
Chór „Gaudeo” Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy Gimnazjum i SP nr 1 w Świerklanach pod dyrekcją Marii Skrobol
Chór „Canto” Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku pod dyrekcją Ewy Bieniek
Chór „Portamento” Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach pod dyrekcją Bożeny Magdaleny Mrózek
Chór Gimnazjum nr 2 w Policach pod dyrekcją Renaty Zarzyckiej
Chór dziewczęcy Publicznego Gimnazjum nr 4 w Siedlcach pod dyrekcją Dariusza Różańskiego

2.    Koncerty regionalne

23-24.10.2015, Koncert Pieśni i poezji patriotycznej, Centrum Kultury w Lublinie;
25.10. 2015, Koncert jubileuszowy „Wielkopolskie Tradycje Śpiewacze”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie;
25.10.2015, Koncert „W hołdzie Janowi Pawłowi II”, Kościół pw. Wszystkich Świętych w Starachowicach;
7.11.2015, Koncert Galowy, Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego AGRO II w Lublinie;
9.11.2015, Koncert patriotyczny, Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie, filia nr 35;
9.11.2015, Koncert chórów młodzieżowych regionu Bydgoszcz, Zespół Szkół w Bydgoszczy;
11.11.2015, Koncert Pieśni z okazji Dnia Niepodległości, Miejski Dom Kultury w Świdniku;
13.11.2015, Koncert jesienny chórów szkolnych południowej Wielkopolski, Dom Katechetyczny przy Parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrowie Wielkopolskim;
13.11.2015, Spotkanie z muzyką, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu;
14.11.2015, Koncert chórów regionu Kraków, Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w  Królówce;
15.11.2015, Koncert chórów dziecięcych regionu Bydgoszcz, Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy;
21.11.2015, Koncert chórów „Śpiewajmy razem”, Akademia Sztuki w Szczecinie;
22.11.2015, Koncert patriotyczny, Kościół M.B. Wspomożycielki w Warszawie;  
22.11.2015, Koncert „Walt Disney w piosence”, Pałac Branickich w Białymstoku;
25.11.2015, Koncert chórów regionu Rzeszów, Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego;
26.11.2015, Koncert końcoworoczny chórów regionu lubuskie, Miejski Ośrodek Kultury w Słubicach;
29.11.2015, Koncert chórów regionu opolskiego i śląskiego, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach;
22.12.2015, Koncert chórów regionów Wrocław i Dolny Śląsk, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu.

3.    Konkursy

16.06.2015, Przegląd chórów regionu Białystok, Uniwersytet Muzyczny F. Chopina w Białymstoku, jurorzy: prof. dr hab. Bożenna Sawicka, prof. dr hab. Cezary Szyfman, dr Ewa Rafałko;
20.06.2015, Przegląd chórów regionu bydgoskiego, Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, jurorzy: prof. dr hab. Janusz Stanecki, prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska;    
20.05.2015, Przegląd chórów regionu gdańskiego, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku,  jurorzy: prof. dr hab. Marcin Tomczak,  prof. dr hab. Anna Fiebig, prof. dr hab. Waldemar Górski;
13.06.2015, Przegląd chórów regionu poznańskiego, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, jurorzy: prof. dr hab. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz, dr hab. Tomasz Dzięcioł;   
13-14.06.2015, Przegląd chórów regionu lublińskiego,  Zespół Szkół im. Wł. Grabskiego  nr 1 w Lublinie, jurorzy: prof. dr hab.  Dariusz Dyczewski, prof. UMCS, dr hab. Elżbieta Krzemińska, mgr Krzysztof Kozłowski;
14.06.2015, Przegląd chórów regionu leszczyńskiego, Dom Kultury w Rawiczu, jurorzy:  prof. dr hab. Jadwiga Gałęska-Tritt, prof. AM, dr hab. Halina Bobrowicz,  mgr Leszek Górka;
16.06.2015, Przegląd chórów regionu lubuskiego, Parafia pw. Najświętszej Trójcy w Zielonej Górze (Ochla), jurorzy: dr hab. Łucja Nowak, mgr Maria Żeleźnik;     
14.06.2015, Przegląd chórów regionu krakowskiego, Centrum Kultury Wsi Polskiej im. W. Witosa w Wierzchosławicach, jurorzy: dr Monika Bachowska, mgr Olga Rusin, mgr Maciej Koczur;    
12-13.06.2015, Przegląd chórów regionu rzeszowskiego, Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, jurorzy: dr Ewa Domagała, mgr Justyna Szela-Adamska;
20.05.2015, Przegląd chórów regionu starachowickiego, Starachowickie Centrum Kultury w Starachowicach, jurorzy: dr Ewa Robak, mgr Monika Wojciechowska-Kozak;   
20.06.2015, Przegląd chórów regionu opolskiego, I LO im. H. Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu, jurorzy: prof. ATH, dr hab. Jan Borowski, dr Beata Borowska, mgr Bartosz Żurakowski;
23.05.2015, Przegląd chórów regionu Ostrowa Wielkopolskiego, Gimnazjum Spółdzielni Oświatowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim, jurorzy: prof. dr hab. Przemysław Pałka, prof. dr hab. Anna Domańska, prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak;   
19.06.2015, Przegląd chórów regionu szczecińskiego, Akademia Sztuki w Szczecinie, jurorzy: dr Sylwia Fabiańczyk–Makuch, dr Agata Pawłowska;    
02.06.2015, Przegląd chórów regionu warszawskiego, Prom Kultury Saska Kępa w Warszawie, jurorzy: prof. UMCS, dr hab. Małgorzata Nowak, , dr Anna Perzanowska-Tarasiuk, mgr Beata Śnieg;   
19.06.2015, Przegląd chórów regionu Wrocławia i Dolnego Śląska, Filharmonia im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu, jurorzy:  prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak, dr Małgorzata Podzielny, mgr Tadeusz Eckert.


Kuratorzy Akademii Chóralnej – Śpiewającej Polski 2015

1.    Anna Olszewska – region Białystok;              
2.    Ewelina Boesche-Kopczyńska – region Bydgoszcz;              
3.    Michał Kozorys – region Gdańsk;                   
4.    Ksenia Miśkiewicz – region Kraków;        
5.    Maria Piotrowska-Bogalecka – region Śląsk;                                
6.    Jowita Augustyniak – region Leszno;                  
7.    Barbara Pazur i Małgorzata Nowak – region Lublin;                   
8.    Magdalena Iłowska – region lubuski;
9.    Tadeusz Eckert – region Opole; 
10.    Jerzy Wojtaszek i Aleksandra Wojtaszek – region Ostrów Wlkp.;    
11.    Laura Stieler – region Poznań;                   
12.    Grzegorz Oliwa – region Rzeszów;                 
13.    Bożena Magdalena Mrózek – region Starachowice;          
14.    Anna Tarnowska i Agata Czekalińska – region Szczecin;     
15.    Anna Waligóra-Tarnowska – region Warszawa;          
16.    Małgorzata Sapiecha-Muzioł – region Wrocław/Dolny Śląsk;                                   

Śpiewająca Polska – edycje 2014–2006

Edycje 2006-2014

Ogólnopolski Program Rozwoju Chórów Szkolnych Śpiewająca Polska został zainaugurowany 21 marca 2006 roku w Warszawie koncertem 200-osobowego zespołu  złożonego z młodych wrocławskich chórzystów. Powstał z inicjatywy Andrzeja Kosendiaka i został oparty na rezultatach działania pilotażowego projektu Śpiewający Wrocław, funkcjonującego od 2001 roku. Od początku program finansowany był ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i samorządów lokalnych oraz zarządzany przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie z pomocą partnera – Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans (obecnie Narodowe Forum Muzyki). Festiwal sprawował opiekę metodyczną i merytoryczną poprzez zespół koordynatorów regionalnych pod kierunkiem Grażyny Rogali-Szczerek, koordynatora ogólnopolskiego.

W założeniu Śpiewająca Polska była programem powszechnej edukacji chóralnej, skierowanym do uczniów szkół ogólnokształcących, a jego zadania to m.in.: rozwój osobowości, wrażliwości i wyobraźni poprzez edukację chóralną, poznanie przez młodzież wartościowego repertuaru muzycznego, kontakt chórzystów z wybitnymi artystami-mistrzami, wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sztukę w szacunku dla wartości, jakie ona niesie, edukacja świadomych odbiorców sztuki. Każdego roku do programu przystępowało kilkaset (200-400) chórów szkolnych reprezentujących różne części Polski; edukacją chóralną obejmowano corocznie 5000-11000 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.  Program wspierał rozwój chórów szkolnych przez dofinansowanie godzin lekcyjnych, opiekę metodyczną nad pedagogami kierującymi chórami (spotkania dyrygentów z koordynatorami, warsztaty dla prowadzących chóry, wydawanie zbiorów literatury chóralnej) oraz organizowanie innych form działalności, m.in. dorocznych przeglądów chórów szkolnych z udziałem jury i koncertów okolicznościowych.

Oprócz powyższych przedsięwzięć inicjowanych i realizowanych przez koordynatorów regionalnych (w sumie w kraju około 300 działań rocznie), najbardziej spektakularnymi wydarzeniami w ramach programu były koncerty finałowe Śpiewającej Polski z udziałem najlepszych chórów szkolnych z różnych części kraju. Dawały one młodemu chórzyście szansę na poznanie ambitnej literatury a cappella i wokalno-instrumentalnej, kontakty ze znakomitymi wykonawcami, a także umożliwiały występy na profesjonalnych estradach.

W ciągu ośmiu lat funkcjonowania programu miały miejsce następujące wydarzenia:

  • „Bo my lubimy śpiewanie” (2007, Hala Stulecia we Wrocławiu) koncert z udziałem 1400 chórzystów i zespołu Affabre Concinui, 
  • „Kocham Cię, Polsko” (2008, Filharmonia Narodowa w Warszawie) – wykonanie polskich pieśni patriotycznych przez 1200 młodych śpiewaków oraz Orkiestrę Reprezentacyjną Wojska Polskiego,
  • koncert plenerowy w ramach 44. edycji Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans (2009, Pergola przy Hali Stulecia we Wrocławiu); 1000-osobowy chór pod dyrekcją Paula McCreesha (ówczesnego dyrektora artystycznego Festiwalu) wykonał wraz z Aleksandrą Kurzak (sopran) oraz Orkiestrą Festiwalową fragmenty chóralne znanych dzieł operowych,
  • wykonanie oratorium „Czego chcą Dzieci Świata” M. Sawy (2010, Sala Kongresowa Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie) przez 200 chórzystów Śpiewającej Polski wraz z Polską Orkiestrą Radiową pod dyr. Krzysztofa Kusiel-Moroza (podczas finału programu Narodowego Centrum Kultury RYTM),
  • występ 70-osobowego chóru Śpiewającej Polski wraz z zespołem Orlando Consort podczas 46. edycji MFWC (2011, Katedra Marii Magdaleny we Wrocławiu),     
  • udział 200-osobowego chóru w koncercie KOLĘDA NOVA (2011, Kościół Mariacki w Krakowie) w wykonaniu dwóch kolęd (aranż. Bartosz Chajdecki) wraz z chórem Camerata Silesia i Orkiestrą Miasta Tychy pod dyr. Marka Mosia; koncert transmitowany był w wigilię Bożego Narodzenia w TVP2,
  • „Muzyka na Boże Narodzenie” (2012, Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku) – koncert 350-osobowego chóru młodzieżowego, który wraz z solistami i zespołem Sierra Manta wykonał utwór Missa Criolla A. Ramireza oraz kolędy polskie i obce,
  • „Wizyta świętego Mikołaja” (2013, Filharmonia Świętokrzyska w Kielcach) – wykonanie kantaty Saint Nicolas op.42 B. Brittena oraz polskich kolęd przez 400-osobowy chór i Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Świętokrzyskiej; w koncercie udział wzięli także: Nicholas Sharratt (tenor),  Polski Narodowy Chór Młodzieżowy i Chór Chłopięcy Filharmonii Wrocławskiej,
  • „A to Polska właśnie” (2014, Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach) – koncert polskich pieśni ludowych a cappella oraz z towarzyszeniem chóru i orkiestry Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. St. Hadyny z udziałem 400 wykonawców, w tym 300-osobowego chóru Śpiewającej Polski. 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Czytaj więcej…

Rozumiem
Newsletter Melomana
Zapowiadamy nowe koncerty, przypominamy o starcie sprzedaży biletów, dajemy znać o ostatnich wolnych miejscach
Zapisz się