NFM Projekty

Kultura Inspirująca 2022/2023

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Kultura Inspirująca”.

Nazwa programu: „Kultura inspirująca”
Nazwa zadania: Muzyka I Rzeczypospolitej – koncert w Rydze.
Dofinansowanie: 80 000,00 zł

Opis zadania:
Wykonanie koncertu przez Wrocław Baroque Ensemble pod dyr. Andrzeja Kosendiaka w Rydze na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Dawnej - Muzyka I Rzeczypospolitej, realizowanego we współpracy z Latvijas Koncerti oraz Ambasadą Polski na Łotwie w dniu 11.07.2023.
Miejsce koncertu: Ryga, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej.
Program: Mikołaj Zieleński, Marcin Mielczewski.

Okres realizacji zadania wg umowy: 27.12.2022-31.12.2023.

Kultura Inspirująca 2022

 

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Kultura Inspirująca”.

Nazwa programu: „Kultura inspirująca”
Nazwa zadania: Skarby muzyki polskiej
Dofinansowanie: 90 000,00 zł

Opis zadania:
NFM Orkiestra Leopoldinum została zaproszona przez Vevey Spring Classic Festival do wykonania koncertu w Salle del Castillo w Vevey w Szwajcarii 15 listopada 2022 roku, który zrealizowano we współpracy z Vevey Spring Classic i Ambasadą RP w Bernie. Celem wydarzenia jest prezentacja i popularyzacja dzieł czołowych polskich kompozytorów XX wieku, jak Grażyna Bacewicz czy Wojciech Kilar, a także promocja polskich artystów oraz przedstawienie polskiej kultury. NFM Orkiestrę Leopoldinum gościnnie poprowadzi uznany dyrygent Wilson Hermanto, a na wiolonczeli solo zagra wybitny artysta Daniel Müller-Schott. Oprócz dzieł polskich kompozytorów XX wieku, zespół wykona również Koncert wiolonczelowy Roberta Schumanna w opracowaniu na wiolonczelę i orkiestrę smyczkową, a także Serenadę na smyczki Antonina Dvořaka.

Okres realizacji zadania wg umowy: 31.10.2022-31.12.2022 r.

 

Gwiazda Europy

Nazwa zadania: Realizacja projektu pn. “Gwiazda Europy”
Dofinansowanie: 500 000 zł.

Opis zadania:

Rada Miejska Wrocławia ustanowiła rok 2022 Rokiem Edyty Stein – patronki Europy, św. Teresy Benedykty od Krzyża, by uczcić jej 130. rocznicę urodzin i 80. rocznicę śmierci. Edyta Stein urodziła się we Wrocławiu w pobożnej rodzinie żydowskiej w 1891 r. Była doktorem filozofii.

Po okresie zwątpienia i ateizmu, w wieku 30 lat przeszła na katolicyzm. 12 lat później wstąpiła do zakonu karmelitanek. Przyjęła imię Teresa Benedykta od Krzyża. W wyniku narastających prześladowań Żydów pod koniec 1938 r. została przeniesiona do klasztoru Karmelitanek w Echt na terenie Holandii. 2 sierpnia 1942 r. zakonnica została aresztowana w klasztorze przez gestapo i osadzona w policyjnym obozie tranzytowym Amersfoort. Dwa dni później została przeniesiona do obozu zbiorczego w Westerbork w okupowanej Holandii. Stamtąd Niemcy deportowali zakonnicę wraz z blisko tysiącem Żydów – do obozu zagłady w Auschwitz. Edyta Stein została zamordowana w komorze gazowej w Auschwitz-Birkenau 9 sierpnia 1942 r. 

Wrocław chce poświęcić szczególną uwagę tej niezwykłej filozofce, zakonnicy, kandydatce na doktora Kościoła, świętej i patronce Europy. Jest to wyjątkowy czas, by przypomnieć dramatyczne losy Wrocławia, a także Europy, w tym Holokaust, którego Edyta Stein była ofiarą, a inspiracja jej postacią prowadzi do dialogu pomiędzy narodami i religiami oraz upowszechnianiu wielokulturowego dorobku Europy, w tym szczególnie Polski, której tragiczna historia ugruntowała rolę szczególnego uczestnika i niezwykle ważnego świadka tych wydarzeń.

W tym celu zorganizowano wyjątkowy projekt artystyczny upamiętniający niezwykłą sylwetkę Świętej, obejmujący 2 cykle koncertów: Korzenie i Gwiazda Europy, wraz z prelekcjami i panelami dyskusyjnymi w miejscach o szczególnym znaczeniu dla życiorysu Edyty Stein. Koncentrują się one na dwóch etapach obfitującego w wiele wydarzeń życia Świętej, a mianowicie na Jej pochodzeniu oraz kwintesencji niezwykle płodnej osobowości Edyty Stein, w szczególności pozostałej po Niej, nieocenionej schedzie filozoficzno- społeczno-moralnej. Każdemu z zaplanowanych koncertów będzie towarzyszyło wydarzenie otwarte dla liderów opinii publicznej danego regionu, które w swoim założeniu składać się będzie z 2 części: 

- artystycznej opowiadającej o założeniach wykonywanego Koncertu wplatając w to wiedzę z zakresu historii muzyki, postaci kompozytorów, wykonawstwa historycznego, historii powstania i charakterystyki dzieł muzycznych prezentowanych w trakcie koncertów;

- programowej, opowiadającej o celach Roku Edyty Stein, wprowadzającej w historyczne tło dla działalności Edyty Stein w danym mieście / regionie/państwie. Prelekcja ta poruszy takie tematy jak: wartości humanistyczne reprezentowane przez Edytę Stein, opowieść o etapach życia Edyty Stein, omówienie najważniejszych wydarzeń Roku Edyty Stein, w tym 80 rocznica jej tragicznej śmierci w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. W trakcie wydarzenia będzie wyjaśniana rola Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Programie kulturowym Dziedzictwo Edyty Stein i współpraca z Urzędem Miejskim Wrocławia. 

Cykl 1: KORZENIE

I część cyklu koncertów ukazuje pochodzenie i drogę życia Edyty Stein, upamiętniając najważniejsze, polskie miejsca rodzinne Steinów. Gliwice i Lubliniec to młodzieńcze miejsca rodziców Edyty – Augusty, z domu Courant i Zygfryda Stein. Lubliniec to miasto, gdzie żyła rodzina Augusty, zajmująca się kupiectwem, natomiast w Gliwicach toczyło się życie rodzinne Zygfryda Steina. Po ślubie w 1871 roku Augusta i Zygfryd zamieszkali w Gliwicach, gdzie matka Zygfryda prowadziła przedsiębiorstwo handlu drewnem. Rok 1881 to przeprowadzka do Lublińca, gdzie młode małżeństwo założyło swój własny warsztat pracy. To tu urodziło się prawie całe nowe pokolenie Steinów- sześcioro dzieci. 

Jedynie Edyta Stein, urodziła się we Wrocławiu przy dzisiejszej ul. Dubois, a później po przeprowadzce, zamieszkała przy ul. Nowowiejskiej 38 (Michael Strasse), skąd uczęszczała na zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim, aż do 1933 r., gdy wyjechała z Wrocławia, aby wstąpić do Karmelu w Kolonii. Ostatnie miasto to Oświęcim, gdzie 9 sierpnia 1942 r. w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau Edyta Stein została zgładzona.

Cykl 2: GWIAZDA EUROPY 

Część II to koncerty, w Niemczech, Holandii i Francji ukazujące niezwykle bogatą sylwetkę Edyty Stein: naukowca-filozofki, propagatorki praw kobiet, działaczki, edukatorki i w końcu konwertytki na katolicyzm oraz karmelitanki. Koncerty odbędą się w miejscach działalności edukatorskiej, społecznej, naukowej i religijnej Edyty Stein. Istnieje ponad kilkadziesiąt miejsc w Europie związanych z Jej osobą w latach 20’ i początku 30’ aż do 1933 r. XX wieku, kiedy to była zmuszona przerwać swoją działalność publiczną z powodu narastającego antysemityzmu władz po dojściu Adolfa Hitlera do władzy. W latach 1916 - 1918 r. filozofka po egzaminie doktorskim była asystentką Edmunda Husserla na Uniwersytecie we Freiburgu. Kolejne kilkanaście lat to dziesiątki i setki publikacji, prelekcji, kongresów, zjazdów pedagogicznych. 14 października 1933 r. Edyta Stein wstąpiła w Kolonii do klasztoru sióstr karmelitanek, gdzie przyjęła wraz z habitem zakonnym imię: Teresa Benedykta od Krzyża. 

Echt w Holandii to zakończenie jej udokumentowanych losów. Z klasztoru w tym holenderskim mieście po odezwie lokalnego episkopatu, w ramach represji dla katolików żydowskiego pochodzenia, wywieziono 7 sierpnia 1942 r. Edytę Stein wraz z jej siostrą Różą do obozu zagłady w Oświęcimiu (Auschwitz-Birkenau). 

Paryż Paryskie wątki działalności Edyty Stein są symbolicznym zakończeniem trasy koncertowej. W roku 2018 r w Kościele Saint-Germain-des-Pres delegacja z Wrocławia ufundowała miejsce pamięci poświęcone Edycie Stein. Do Paryża Edyta Stein pojechała, by w pobliskim Juvisy-sur-Orge wziąć czynny udział w konferencji naukowej „Fenomenologia i jej związek z tomizmem” w dniu 12.09.1932 r. W Paryżu spędziła kilkanaście dni na zwiedzaniu i spotkaniach naukowych i filozoficznych na których intensywnie dyskutowała i przedstawiała swoją wizję społeczną. Tym działaniem zaznaczyła mocno swoją obecność i zapadła w pamięć najważniejszym uczestnikom. Konferencja paryska otworzyła ją dla świata filozoficznych zagadnień.

Wykonawcy

Andrzej Kosendiak – dyrygent 
Wrocław Baroque Ensemble: 
Aldona Bartnik, Aleksandra Turalska – soprany 
Daniel Elgersma – kontratenor 
Maciej Gocman, Florian Cramer – tenor 
Tomáš Král – bas 
Julia Karpeta – viola da gamba 
Krzysztof Karpeta – violone 
Přemysl Vacek – teorba 
Marta Niedźwiecka – pozytyw 
Chór NFM 
Lionel Sow – kierownictwo artystyczne Chóru NFM

Program

J. de Sainte-Colombe XLIV Concert à deux violes esgales „Tombeau Les Regrets”: Les pleurs  
M.T. Łukaszewski De profundis 
J.S. Bach Die Kunst der Fuge BWV 1080: Contrapunctus I 
G.B. da Palestrina Canticum canticorum: Introduxit me rex in cellam vinariam
B. Pradal Miserere 
F. Couperin Troisième leçon de ténèbres 
G.B. da Palestrina Canticum canticorum: Vulnerasti cor meum 
M. Zieleński Vox in Rama 
G. Allegri Miserere mei, Deus 
G.B. da Palestrina Canticum canticorum: Tota pulchra es, amica mea
J.S. Bach Die Kunst der Fuge BWV 1080: Contrapunctus II 
Ł. Urbaniak De profundis 
J. de Sainte-Colombe XLIV Concert à deux violes esgales „Tombeau Les Regrets”: Les pleurs (wersja na violę da gamba solo) 

Dzieła kompozytorów europejskich, w tym polskich, które znajdują się w repertuarze oscylują wokół tematyki lamentacyjno-błagalnej, która oddaje w sposób artystyczny temat wielowątkowej i bogatej historii życia i dramaturgii śmierci Edyty Stein w Auschwitz-Birkenau. Wspominamy ją nie tylko jako wybitną filozofkę, świętą katolicką, ale także zamordowaną przez Niemców Żydówkę; jej jakże krótka egzystencja łączy wiele wątków, miejsc i tradycji. Motywem przewodnim programu koncertów jest lament, opłakiwanie, co jest wspólne zarówno dla tradycji żydowskiej, jak i chrześcijańskiej. W obliczu śmierci wszyscy są równi, a w przypadku zagłady w Holokauście pozostaje jedynie tylko milczenie lub płacz… 

Planowane koncerty mają niezwykle poważny i refleksyjny charakter. Na ich repertuar złożą się medytacyjne dzieła oparte na tekstach starotestamentowych, jak psalm pokutny Miserere czy Lament Jeremiasza. Wszystkie prezentowane dzieła, choć pochodzą z różnych okresów i tradycji, ogniskują we wspólnym lamencie. Zostały one skomponowane przez kompozytorów związanych z ośrodkami, w których przebywała Edyta Stein lub z którymi można bezpośrednio powiązać losy świętej – mowa tu m.in. o Rzymie jako kolebce chrześcijaństwa (Gregorio Allegri), Wrocławiu i Oświęcimiu (kompozytorzy polscy) czy Paryżu (François Couperin). Również miejsca prezentacji koncertów dobrane są nieprzypadkowo organizatorzy pragną nawiązać do miejsc, z którymi związane były dzieje św. Teresy Benedykty od Krzyża. Wydarzenia zaplanowano w Gliwicach i Lublińcu , miastach, w których żyła cała rodzina Steinów oraz w Oświęcimiu, gdzie Edyta została zamordowana. Innymi miejscami, w których program zostanie zaprezentowany, są Echt, Paryż i Goerlitz, a także Wrocław miejsce szczególne, bo to właśnie w tym mieście Edyta Stein była widziana za życia po raz ostatni. Została zaobserwowana na Dworcu Głównym, w pociągu transportującym ją z Holandii na miejsce zagłady w Auschwitz. Koncert odbędzie się właśnie na wrocławskim Dworcu Głównym, co będzie miało głęboko symboliczny wymiar. 

Planowany Projekt oprócz niepowtarzalnych walorów artystycznych i muzycznych jest nieocenionym źródłem poznawczym i edukacyjnym w aspekcie filozofii, moralności i relacji ludzkich opartym na nieocenionych naukowych i myślowych fundamentach działalności Edyty Stein. Poprzez korelację dzieł muzyki klasycznej z jednoczesnym odwołaniem do niezwykłych i silnie oddziaływujących na odbiorcę kolei życia Edyty Stein wytwarza się niepowtarzalne, pozostające w pamięci, ugruntowane historycznie w Polsce i Europie poczucie wspólnoty i jedności myśli ludzkiej w dążeniu do najwyższych wartości istoty człowieczeństwa.

 

 

 

 

Realizacja koncertu Wroclaw Baroque Ensemble w Bredzie w Holandii

 

Projekt dofinansowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.
Nazwa zadania: Realizacja koncertu Wrocław Baroque Ensemble w Bredzie w Holandii.
Dofinansowanie: 39 500,00 zł
Opis zadania:
Koncert Wrocław Baroque Ensemble 27 sierpnia 2022 w Lutherse Kerk w Bredzie w Holandii. Koncert z okazji 130. rocznicy urodzin gen. Władysława Andersa we współpracy z fundacją Serce Polski. Program zawierał utwory polskich kompozytorów okresu baroku: Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego oraz Marcina Żebrowskiego.
Okres realizacji zadania wg zapisów umowy: 04.04.2022-31.12.2022

Sesja edukacyjna i wykonanie koncertu „Praświatłość” przez Polski Narodowy Chór Młodzieżowy oraz Polską Orkiestrę Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa

 

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.
Nazwa zadania: Sesja edukacyjna i wspólne wykonanie koncertu Praświatłość (II Symfonia Zmartwychwstania Gustawa Mahlera) przez Polski Narodowy Chór Młodzieżowy oraz Polską Orkiestrę Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
Dofinansowanie: 300 000,00 zł
Opis zadania: Spotkanie Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego oraz Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa przy pracy nad II Symfonią c-moll „Zmartwychwstanie” G. Mahlera. Wspólne wykonanie Symfonii poprzedzone jest licznymi zajęciami edukacyjnymi – wokalnymi i instrumentalnymi kursami mistrzowskimi, wykładami i warsztatami prowadzonymi przez najwybitniejszych polskich artystów i pedagogów m. in. Krystiana Adama Krzeszowiaka, Ewę Vesin, Małgorzatę Pańko-Edery, Jerzego Butryna, Radosława Pujanka.
Zwieńczeniem sesji edukacyjnej jest wspólne wykonanie w/w Symfonii podczas koncertu ,,Praświatłość'' w Sali Głównej Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu dniu 21 lipca 2022. Koncert poprowadzi maestro Jacek Kaspszyk.

Okres realizacji zadania wg zapisów umowy: 16.02.2022-30.09.2022

Narodowe Forum Muzyki – przestrzeń dla piękna przestrzenią bez barier

Nr i nazwa projektu: „Kultura bez barier”, realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Institut für Bildung und Kultur e.V. oraz Fundacją Kultury bez Barier, w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nr umowy o dofinansowanie: 58/KBB/127/2022.

Nazwa przedsięwzięcia grantowego: „Narodowe Forum Muzyki - przestrzeń dla piękna przestrzenią bez barier”.

Cel projektu:
Celem NFM jest osiągnięcie jak najwyższej formy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, a co za tym idzie wyrównanie dla nich szans edukacyjnych, kulturowych i rozwojowych oraz propagowanie i rozpowszechnianie związanych z tym działań i likwidowanie barier. NFM chce zastosować specjalne narzędzia, ułatwiające dostępność, a w niektórych zakresach stać się prekursorem. Cel to też integracja przez zajęcia edukacyjne i artystyczne, zawierające elementy terapeutyczne stosowane w sposób niepowodujących różnic między uczestnikami. Celem jest rozwój kompetencji pracowników NFM przez zrozumienie potrzeb i umiejętność nawiązania kontaktu z osobami ze szczególnymi potrzebami. NFM chce zaangażować w każdy obszar życia, otworzyć przestrzeń dla tych, którym wydaje się ona niedostępna, zapoznać odbiorców z budynkiem, zachęcić inne środowiska do podjęcia inicjatywy. Celem jest przygotować rzetelną, specjalnie zaadresowaną ofertę, która znajdzie odbiorcę w grupie osób ze szczególnymi potrzebami.

Przedmiot projektu:
NFM po przeprowadzonym audycie zdiagnozowała następujące bariery: informacyjno-promocyjna – oferta NFM nie trafiała do wszystkich osób z wybranych grup, jest to kluczowy problem NFM. Rozszerzenie informacji o ofercie NFM powiększy liczbę uczestników wydarzenia. NFM jest dostępne i nie wyklucza z organizowanych wydarzeń żadnej z grup, zbiera opinię o dostępności i likwiduje istniejące bariery, skupia się na zwiększeniu liczby odwiedzających osób ze szczególnymi potrzebami oraz wprowadzaniu nowej grupy z obszaru widzenia. NFM planuje dostosowanie materiałów promocyjnych dla wybranych grup. NFM jest świadome, że z uwagi na swoją specyfikę nie może być w pełni otwarte na obszar słyszenia. Zmiany infrastrukturalne polepszą obecną już dostępność i komfort przebywania w przestrzeni NFM. NMF wybrało cztery obszary (widzenie, poruszanie się, rozumienie, czucie), by zapewnić udział w maksymalnej części oferty poprzez zastosowanie specjalnych narzędzi: druki, ulotki, współpraca z organizacjami, social media, dostosowanie ciągów komunikacyjnych, przedprzewodnik, zamontowanie sprzętu i wyposażenia (pozyskanie informacji o wydarzeniu). Przygotowaniem oferty zajmuje się dział promocji we współpracy z zespołem ds. dostępności. Wiele wydarzeń artystycznych jest już przyjaznych sensorycznie. Na podstawie samooceny, audytu i partycypacji według NFM najliczniejszą grupę odbiorców będą stanowiły osoby z obszaru poruszania się. NFM poszerzając dostępność wybrało optymalne w kosztach środki do jej osiągnięcia. Postawiło na szereg akcesoriów wspomagających grupy z wybranych obszarów. Ceny rynkowe są zbliżone dla poszczególnych pozycji kosztorysowych. Rekomendacje do zakupienia sprzętów, wyposażenia i usług, NFM otrzymało od ekspertów. NFM planuje zainwestować w usprawnienie architektoniczne, szkolenia i poprawę dostępności oferty NFM. NFM zakłada, że oferta będzie dostępna dla wszystkich wybranych grup, poprzez uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych - koncerty, zwiedzanie, zajęcia edukacyjne, ale także w czynnościach ułatwiających dostęp do instytucji – pozyskanie informacji, zakup biletu (online, w kasie lub pocztą), droga do NFM opisana w przedprzewodniku, w budynku oznaczenie ciągów komunikacyjnych i tyflomapa (innowacyjność). Na zakończenie projektu i udziale w wydarzeniach artystycznych osób z wybranych obszarów (2 koncerty muzyki klasycznej o różnych porach dnia, slow tour(innowacyjność) i koncert dla dzieci i rodziców przyjazny sensorycznie, wydarzenia możliwe z użyciem słuchawek wygłuszających doświadczanie wydarzenia) NFM przeprowadzi ankietę anonimową i bezpośrednią, efektem której będzie opinia o wydarzeniach.

W związku z powyższym planuje się zakup:

 • doposażenie kącika sensorycznego
 • instrumenty Orffa
 • prace remontowe, montażowe i dekoratorskie
 • wykładzina i klejka
 • wyposażenie kącika sensorycznego
 • dodatki do wyposażenia kącika sensorycznego
 • słuchawki wygłuszające
 • przewijaki i stół do przewijania
 • kanapy
 • farba
 • taśma oznaczeniowa
 • ścieżka naprowadzająca i pola uwagi dla niewidomych
 • plan tyflograficzny
 • doposażenie pokoju wyciszenia/pomieszczenia rodziców z dziećmi
 • taśma antypoślizgowa
 • CH-104-B - niebieski panel z przyciskiem

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

 • Całkowita wartość dofinansowania: 161 819,64
 • ze środków europejskich w kwocie: 152 579,74 zł, co stanowi 94,29% powierzonego grantu;
 • ze środków współfinansowania krajowego w kwocie: 9 239,90 zł, co stanowi 5,71 % kwoty powierzonego grantu.

Terminy realizacji:

 • Rozpoczęcie: 01.07.2022
 • Zakończenie: 01.12.2023


 

Kultura Inspirująca 2021


Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Kultura Inspirująca”.
Nazwa programu: „Kultura inspirująca”
Nazwa zadania: Muzyka I Rzeczpospolitej – koncert w Budapeszcie
Dofinansowanie: 120 000,00 zł

Opis zadania:
Koncert Wrocław Baroque Ensemble 11 listopada 2021 w Akademii Muzycznej im. Franciszka Liszta w Budapeszcie. W programie znalazły się utwory znakomitych kompozytorów okresu I Rzeczypospolitej. Projekt miał na celu popularyzację nieznanej, a przedstawiającej najwyższy poziom muzyki polskiej.

Okres realizacji zadania wg umowy: 05.11.2021-31.12.2021

 

Kultura Dostępna 2021

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Instytucja zarządzająca: Narodowe Centrum Kultury (NCK)
Nazwa Programu: Kultura Dostępna
Nazwa Funduszu: Fundusz Promocji Kultury
Nazwa zadania: Z muzyką bez barier

Dofinansowanie:  61 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 76 330,00 zł

Krótki opis zadania:

Cykl 12 koncertów wyjazdowych dwóch zespołów Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu: LutosAir Quintet i Chóru Chłopięcego NFM, adresowanych dla społeczności z ograniczonym dostępem do kultury. Wydarzenia zaprezentowane zostaną na najwyższym poziomie
artystycznym, wraz z prelekcją i warsztatami wokalno-ruchowymi prowadzonymi przez profesjonalistów. Koncerty zaplanowane są na terenie województwa dolnośląskiego w miejscach pozbawionych bezpośredniego lub z ograniczonym dostępem do kultury, o szczególnej podmiotowości: ośrodkach opiekuńczych, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, domach dziecka, domach samotnej matki i zakładach karnych.

 

Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej NFM poprzez zakup sprzętu i wyposażenia
Rozwój działalności artystycznej Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego poprzez zakup instrumentów - etap II


ZADANIE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

NAZWA PROGRAMU: INFRASTRUKTURA KULTURY 2019

Nazwa zadania: Rozwój działalności artystycznej Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego poprzez zakup instrumentów - etap II

Rodzaj zadania: zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej

Zadanie finansowane w trybie 3-letnim

Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania 1 528 130,00 PLN
Rok I – 2019 – 438 270,00 ZŁ.
Rok II – 2020 – 652 320,00 ZŁ
Rok III– 2021 – 437 540,00 ZŁ

DOFINANSOWANIE WYNOSI ŁĄCZNIE:
1 220 000,00 ZŁ.

NR UMOWY: 07379/19/FPK/DEK z dnia 20.05.2019 r.

POMIĘDZY:
Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego
a
Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego


Celem projektu jest rozszerzenie i podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej Narodowego Forum Muzyki, które przyczynia się do poprawienia poziomu życia kulturalnego mieszkańców Wrocławia. Dzięki zakupowi instrumentarium niezbędnego dla prowadzenia i dalszego rozwoju działalności statutowej NFM, przyczyni się to również do wypełnienia misji Narodowego Forum Muzyki, która zakłada prowadzenie działalności kulturalnej na możliwie najwyższym europejskim i światowym poziomie, dopasowanej do potrzeb odbiorców o różnych oczekiwaniach i poziomie doświadczenia muzycznego. Będzie to zarówno zmiana jakościowa w aspekcie merytorycznym (brzmienie nowych instrumentów), jak i wizerunkowa posiadanie instrumentów najwyższej klasy mistrzowskiej pozwoli na współpracę z największymi artystami świata muzyki i klasycznej i współczesnej. Planuje się zakup instrumentów współczesnych i historycznych, m.in: skrzypce i altówka historyczne, fagot, oboje i puzony, zakup licznych akcesoriów muzycznych.

Potrzeba realizacji projektu wynika z konieczności zapewnienia Narodowemu Forum Muzyki (dalej: NFM), możliwości rozszerzenia i podniesienia atrakcyjności oferty kulturalnej oraz poziomu życia kulturalnego odbiorców.

Narodowe Forum Muzyki organizuje działalność jedenastu zespołów artystycznych: NFM Filharmonii Wrocławskiej, NFM Orkiestry Leopoldinum, Wrocławskiej Orkiestry Barokowej, Chóru NFM,  Lutosławski Quartet, Chóru Chłopięcego NFM, LutosAir Quintet, Wrocław Baroque Ensemble, NFM Ensemble i West Side Sinfonietta, Polish Cello Quartet, NFM Tria Smyczkowego Leopoldinum.

Obecnie NFM koordynuje siedem międzynarodowych wydarzeń, są to: Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans im. Andrzeja Markowskiego, Jazztopad Festival, Musica Polonica Nova, Forum Musicum, Leo Festiwal, Musica Electronica Nova, Akademia Muzyki Dawniej.

Potrzeba realizacji zakresu projektu w obszarze zakupu instrumentów i zakupu akcesoriów muzycznych wynika z konieczności zapewnienia Narodowemu Forum Muzyki optymalnych warunków do rozwoju oferty kulturalnej. Wraz z rozwojem artystycznym uzupełnienia wymaga instrumentarium instytucji. Szczególne znaczenie należy przypisać instrumentom historycznym (altówce, skrzypcom) jak i dętym (puzonom, obojom, czy wymagający wieloletniej budowy i tym samym unikatowy, fagot). Jednym z najważniejszych elementów wartości artystycznej wykonań poszczególnych dzieł muzyki klasycznej jest brzmienie zespołu wykonawczego, które powinno być jak najbardziej zbliżone do wykonań autentycznych. Dlatego też do wykonań muzyki współczesnej wykorzystywane będą instrumenty wykonane współcześnie. Natomiast na kopiach instrumentów historycznych – muzykę z epok poprzednich. Biorąc pod uwagę fakt, że większość obecnie wykonywanych dzieł to utwory epok dawnych – powinno się je wykonywać z użyciem właściwych dla danego okresu (czasu powstania dzieła) instrumentów.

Posiadanie instrumentu wykonanego zgodnie z daną tradycją pozwala na prezentowanie muzyki zgodnie z ówcześnie istniejącymi praktykami wykonawczymi i uzyskanie brzmienia, które zakładał kompozytor. Do wykonywania monumentalnych dzieł orkiestra symfoniczna NFM Filharmonia Wrocławska potrzebuje uzupełnienia instrumentarium m.in. o sekcję smyczkową i dętą. Instrumenty te mogą być wykorzystywane w wielu projektach NFM, w których pełnią często pierwszoplanową rolę w najsłynniejszych dziełach symfonicznych (G. Mahlera, R. Straussa, L. v Beethovena, W.A. Mozarta, K. Szymanowskiego, R. Wagnera, I. Strawińskiego i in.).

Ponadto NFM składa wiele zamówień kompozytorskich, przyczyniając się do rozwoju polskiej sztuki:
- Sławomir Kupczak - "Koncert na fortepian i komputer”utwór solistyczny na fortepian solo oraz warstwę elektroniki, Monika Szpyrka - „are there hidden figures?” na kwartet smyczkowy, elektronikę i wideo, Nikola Kołodziejczyk - suita koncertowa, Sławomir Wojciechowski "Rituals" na preparowany fortepian, elektronikę i wideo, Katarzyna Bem "Lighting" na elektronikę, Michał Ziółkowski - oratorium na orkiestrę symfoniczną, solistów, chór mieszany i chór dziecięcy. Stan instrumentarium NFM nie może jednak ograniczać swobody twórczej kompozytorów. Zamawiane dzieła przyczyniają się do rozwoju dziedzictwa kulturowego, a ich rejestracja pozwala na promocję muzyki na najwyższym światowym poziomie. Wypożyczanie instrumentów jest na tyle kosztowne, że w dłuższej perspektywie nieopłacalne. Zarówno muzycy z orkiestry symfonicznej jak i Wrocławskiej Orkiestry Barokowej potrzebują instrumentów wyższej klasy niż te, którymi posługują się obecnie. Jakość koncertu, wrażenie artystyczne, przeżycia publiczności zależą od kilku elementów: kunsztu muzyków, akustyki sali koncertowej, klasy instrumentów.

Artyści NFM Filharmonii Wrocławskiej nieustanie podnoszą swój poziom, co potwierdzają polskie i zagraniczne recenzje oraz komentarze melomanów. Orkiestra znacząco się rozwinęła w ciągu siedmiu lat kierownictwa Jacka Kaspszyka, poszerzyła repertuar o najnowszą symfonikę pod batutą Benjamina Shwartza, a obecnie czerpie ze współpracy z wybitnym dyrygentem Giancarlem Guerrero jak i światowej sławy innymi - gościnnymi. Akustyka Sali Głównej Narodowego Forum Muzyki należy do absolutnej światowej czołówki. Zauważalny jest jednak brak odpowiedniej klasy i ilości instrumentów. W trakcie koncertu warunki akustyczne wnętrza wydobywają piękno brzmienia poszczególnych instrumentów. Tymczasem symfonicy grający na instrumentach nieadekwatnej jakości muszą skupiać się na markowaniu niewłaściwej barwy (podkreślonej przez znakomitą akustykę) i nadrabianiu niedoborów głośności instrumentu – zamiast koncertować się na przekazywaniu publiczności emocji. Również artyści gościnni – dyrygenci i soliści – rozważając możliwość występu w NFM, zwracają uwagę na klasę instrumentarium orkiestry, z którą mają współpracować. Zapewnienie orkiestrze NFM Filharmonii Wrocławskiej dobrych instrumentów wyrówna szanse orkiestry we współzawodnictwie z innymi europejskimi zespołami. Poziom instrumentów rzutuje na jakość nagrań orkiestry symfonicznej. Aby zespoły NFM prezentowały podobny poziom artystyczny, jak zapraszane do nowej sali zespoły z całego świata oraz by zapewnić odpowiedni akompaniament solistom konieczne jest posiadanie instrumentarium pozwalającego na brzmienie na najwyższym poziomie. Nowe instrumenty pozwolą dostosować do standardów europejskich wyposażenie nowej sali koncertowej, a przez to zapraszać na koncerty światowej sławy wykonawców i dyrygentów. Możliwe będzie wdrożenie dynamicznych zmian programowych.

Zakup instrumentów pozwoli w znaczący sposób rozszerzyć repertuar, a przez to pozyskać nowych odbiorców oraz zwiększać zainteresowanie ofertą obecnych. Właściwe instrumentarium niezbędne jest także dla realizacji programu edukacyjnego. Celem Działu Edukacji jest propagowanie kultury wysokiej wśród dzieci i młodzieży. Dąży on do zapewnienia wysokiej jakości oferty edukacyjnej oraz wyrównania szans dla dzieci z regionu Dolnego Śląska w dobie ograniczenia dydaktyki muzycznej w szkołach. Podczas koncertów edukacyjnych przez muzyków powinny być używane wysokiej jakości instrumenty, by w ten sposób rozwijać dziecięcą wrażliwość na piękno muzyki, kształtować ich gust muzyczny i zamiłowanie do sztuki. Osiągnięcie celu ogólnego projektu oraz osiągniecie wskazanych powyżej korzyści będzie miało bezpośredni wpływ na realizację założeń programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rozwój infrastruktury kultury. Nastąpi bowiem niewątpliwy rozwój Narodowego Forum Muzyki, a przez to zwiększenie dostępu i podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej instytucji. Zakupywane wyposażenie jest niezbędne dla realizacji celów statutowych oraz dalszego rozwoju. Zwiększy się jej potencjał w zakresie predestynującym do konkurowania z europejską czołówką instytucji muzycznych.

Osiągnięcie zakładanych powyżej celów możliwe będzie poprzez realizację zadań w zakresie zakupu wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej: instrumentów z akcesoriami muzycznymi. Instrumentarium orkiestry symfonicznej i pozostałych zespołów wymaga szerokiego uzupełnienia. Wszelkie wymienione poniżej instrumenty są niezbędne dla realizacji celów projektu, jednakże podkreślić należy w szczególności konieczność zakupu nowych obojów, historycznych skrzypiec, puzonów, fagotu oraz instrumentów dętych, a także uzupełnienia zaplecza grupy perkusyjnej. Ze względu na specyfikę opisanych instrumentów, dla zachowania odpowiednich warunków wykonawczych niezbędna jest ich cykliczna modernizacja. W tym przypadku pozwoli ona zespołom Narodowego Forum Muzyki na polepszenie prezentowanego brzmienia i technicznych aspektów gry, a tym samym umożliwi pełne wykorzystanie możliwości akustycznych wyjątkowej pod tym względem Sali koncertowej. W związku z powyższym zaplanowano zakup zestawu instrumentów: oboje, rożki angielskie, puzony, fagot, altówka barokowa, skrzypce historyczne. Zaplanowano również zakup licznych akcesoriów muzycznych, m.in: stojaki pod instrumenty, futerały, skrzynie transportowe, heble zewnętrzne i wewnętrzne, ligatury, kapturki, ustniki, smyczki do skrzypiec, smyczki historyczne do skrzypiec, smyczki do altówki. Różnorodność instrumentów od starodawnych po nowoczesne wynika z szerokiego spektrum oferty muzycznej od najdawniejszych utworów muzycznych po dzieła współczesne. Obecnie żadna instytucja nie dysponuje taką mnogością różnych instrumentów umożliwiającą prezentację w sposób historycznie zgodny z zamysłem twórcy dzieła tak szerokiego, dotychczas niemożliwego do wykonania repertuaru, dlatego ich posiadanie oznacza korzyść nie tylko dla Narodowego Forum Muzyki i jej zespołów, ale dla wszystkich mieszkańców Wrocławia, regionu oraz osób odwiedzających instytucję z całego kraju i zagranicy.

Instrumenty zakupione w 2019 roku w ramach niniejszego projektu:

 • Obój z dodatkową czarą
 • Obój półautomat z dodatkową czarą
 • Rożek angielski półautomat
 • Akcesoria do oboju, rożka angielskiego oraz fagotu
 • Puzony tenorowe z kwartwentylem
 • Altówka barokowa
 • Smyczek klasyczny do altówki
 • Smyczek historyczny do skrzypiec
 • Skrzypce historyczne


Instrumenty zakupione w 2020 roku w ramach niniejszego projektu:

 • Fagot,
 • Smyczek historyczny do skrzypiec Tutti,
 • Smyczek klasyczny (historyczny) do altówki,
 • 1 Zestaw Futerałów twardych na wiolonczele,
 • 2 Smyczki historyczne Premium do altówki,
 • Wielki bęben,
 • 1 Zestaw smyczków do wiolonczeli,
 • Trąbka Ricco Kuhn
   

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

 

Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu

Nr projektu:
POIS.11.02.00-00-001/08

Nr umowy o dofinansowanie:
POIS.11.02.00-00-001/08-00  z dnia 30.05.2009r.

Cel projektu:
Ogólnymi długofalowymi celami projektu „Budowy Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu” są: zwiększenie udziału społeczeństwa w kulturze oraz wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu i Wrocławia, poprzez poprawę jakości infrastruktury regionalnej. Dzięki realizacji zakładanych celów możliwe będzie osiągnięcie pozytywnych oddziaływań na ekonomię lokalną i regionalną. Nowa inwestycja w kulturę stanowić będzie istotny czynnik rozwoju ekonomicznego: wpłynie na atrakcyjność osiedleńczą i lokalizacyjną regionu dla mieszkańców i inwestorów, współokreśli funkcje metropolitalne miasta, zdeterminuje rozwój turystyki, stworzy rynek pracy, wykreuje przemysły kulturowe, wzbudzi mnożnikowe procesy gospodarcze, współokreśli rozwój infrastruktury społecznej.

Przedmiot projektu:
Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu jest jednym z najnowocześniejszych obiektów koncertowych w Polsce. Jego lokalizacja w centrum miasta Wrocławia, w pobliżu Rynku,   sprzyja pełnemu wykorzystaniu obiektu. Projekt budowy  Narodowego Forum Muzyki stanowi kluczowe uzupełnienie szerszego przedsięwzięcia, jakim jest kompleksowe zagospodarowanie placu Wolności, a w tym m.in. zagospodarowanie płyty placu na cele realizacji przedstawień plenerowych oraz budowa parkingu podziemnego pod placem.  Realizacja projektu jest odpowiedzią na dostrzeżone problemy związane głównie z brakiem odpowiedniego obiektu do organizowania dużych wydarzeń kulturalnych, w tym przede wszystkim umożliwiających organizację wysokiej klasy koncertów. Bezpośrednim celem projektu jest podniesienie poziomu regionalnej infrastruktury, a tym samym ułatwienie dostępu społeczeństwa, w tym osób niepełnosprawnych do kultury.

W ramach inwestycji powstał 5 kondygnacyjny budynek sali koncertowej o powierzchni całkowitej 48 178 m2,  wysokości ok. 30 m i kubaturze w granicach 256 900 m3. Powstały obiekt składa się z trzech zasadniczych części: główna sala koncertowa  (ok. 1 822 miejsc), foyer dostępne dla widzów skomunikowane z 3 małymi salami koncertowymi oraz zapleczem biurowo-technicznym. Ponadto w obiekcie znajdą się również: przestrzeń wystawiennicza w holu, studio nagrań, kabiny dla tłumaczy, garderoby, magazyny, pomieszczenia restauracyjne, kafeterie, foyer, biblioteka, księgarnia (w tym muzyczna), centrum informacji kulturalnej, zaplecze gastronomiczne, pomieszczenia biurowe i salki konferencyjne wykorzystywane na potrzeby statutowe. NFM wyposażone jest w najnowocześniejsze systemy łączności oraz systemy nagłośnieniowe, które zapewnią najwyższe standardy akustyczne. Ponadto obiekt dzięki swojej wielofunkcyjności gwarantuje jak najlepsze środowisko akustyczne do wykonywania muzyki symfonicznej, a także zapewnia słuchaczom wygodę i niezapomniane wrażenia.

Produktem inwestycji będzie:
Wybudowany obiekt Narodowego Forum Muzyki 

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
•    Całkowita wartość projektu: 331 483 364,65 PLN     
•    Wkład Miasta: 187 743 364,65 PLN
•    Kwota wydatków kwalifikowanych: 234 608 604,83 PLN
•    Kwota dofinansowania: 143 740 000,00 PLN                                                                            

Terminy realizacji:
•    Rozpoczęcie: IV kwartał 2004
•    Zakończenie: III kwartał 2015 

Szczegółowe informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:
•    Portalu Funduszy Europejskich
•    Portalu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
•    Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
•    Portalu Unii Europejskiej

 

                                                          Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Czytaj więcej…

Rozumiem
Newsletter Melomana
Zapowiadamy nowe koncerty, przypominamy o starcie sprzedaży biletów, dajemy znać o ostatnich wolnych miejscach
Zapisz się