Deklaracja dostępności

Strona internetowa Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodów wymienionych poniżej.  Strona spełnia część wymagań WCAG 2.0 na poziomie A z kilkoma wyjątkami:
  • nie wszystkie treści nietekstowe przedstawione użytkownikowi posiadają swoją tekstową alternatywę,
  • strona nie dostarcza alternatywy dla mediów zmiennych w czasie,
  • możliwość adaptacji jest ograniczona, uproszczony układ wizualny wymaga dopracowania.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Woźnicka.
 • E-mail: malgorzata.woznicka@nfm.wroclaw.pl
 • Telefon: +48 728 447 027

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego
 • Adres: plac Wolności 1, 50-071 Wrocław
 • E-mail: office@nfm.wroclaw.pl
 • Telefon: +48 71 715 98 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku NFM prowadzą trzy wejścia: wejście służbowe – od ulicy Krupniczej, wejście główne – od placu Wolności oraz wejście na poziomie -1 – bezpośrednio z parkingu przy NFM. Dostęp do wejścia służbowego umożliwia osobom poruszającym się na wózku, specjalny podjazd, a na dowolne piętro obiektu można dostać się za pomocą windy znajdującej się przy recepcji. Do wejścia głównego można dostać się bezpośrednio z poziomu placu Wolności przez szerokie, rozsuwane drzwi, a windy znajdujące się po stronie lewej (jedna winda) i prawej (dwie windy) od wejścia przewiozą odwiedzających na wybrane piętro. Do wejścia na poziomie -1 można dostać się bezpośrednio z parkingu przy NFM – prowadzą do niego schody, przy których znajdują się również platforma i winda.
Toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami są dostępne na każdym piętrze budynku od ogólnodostępnej strony foyer.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek NFM jest doskonale przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami. Na każdym piętrze budynku, zarówno w przestrzeni foyer, jak i w części biurowej, znajdują się windy, którymi można dostać się na każdy poziom obiektu. Długie i szerokie korytarze umożliwiają wygodne i bezpieczne poruszanie się.

3. Opis dostosowań, np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

Budynek NFM jest w pełni przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami – w samym obiekcie znajdują się cztery platformy, a dodatkowo dwie umiejscowione są na parkingu przy NFM. Dostęp do sal kameralnych zlokalizowanych na poziomach -3 i +2 zapewniony jest przez trzy dźwigi windowe.
W Sali Głównej NFM przewidziano specjalne komfortowe miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, znajdujące się za rzędami na amfiteatrze i I balkonie.
Łatwy dostęp do amfiteatru (poziom -1) oraz I balkonu (poziom 0) gwarantują przestronne windy. Miejsca za rzędami są w pełni bezpieczne i cechuje je dobra widoczność estrady. Dodatkowo w Sali Głównej jest zamontowana platforma, która pozwala na zajęcie miejsc w pierwszym rzędzie, tuż przy samej estradzie.
W budynku NFM nie ma informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

4. Informacje o miejscach parkingowych wyznaczonych dla osób ze szczególnymi potrzebami

NFM nie dysponuje miejscami parkingowymi. Najbliższe miejsca parkingowe, w tym również dla osób ze szczególnymi potrzebami, znajdują się na parkingu podziemnym pod placem Wolności, z którego osoby ze szczególnymi potrzebami mogą się dostać bezpośrednio do budynku NFM za pomocą wind i platform.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 
6. Informacje o możliwości skorzystania z asysty tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W NFM nie można skorzystać z asysty tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu.

Wszystkie wydarzenia organizowane w Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego z siedzibą we Wrocławiu są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Osoby z niepełnosprawnościami oraz ich asystenci lub asystentki mogą kupić bilety ulgowe.

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Czytaj więcej…

Rozumiem
Newsletter Melomana
Zapowiadamy nowe koncerty, przypominamy o starcie sprzedaży biletów, dajemy znać o ostatnich wolnych miejscach
Zapisz się