Jarosław Thiel / fot. Łukasz Rajchert
Jarosław Thiel

Studiował grę na wiolonczeli w akademiach muzycznych w Poznaniu i Łodzi, ponadto ukończył studia podyplomowe na Universität der Künste w Berlinie w klasie wiolonczeli barokowej Phoebe Carrai i Markusa Möllenbecka (dyplom z wyróżnieniem).
W swojej działalności artystycznej skupia się przede wszystkim na problematyce historycznych praktyk wykonawczych. Występuje regularnie jako solista i kameralista – w tej roli gościł na wielu polskich i międzynarodowych festiwalach muzyki dawnej. Współpracował z najważniejszymi polskimi zespołami wykonującymi muzykę barokową.

W swojej działalności artystycznej skupia się przede wszystkim na problematyce historycznych praktyk wykonawczych. Występuje regularnie jako solista i kameralista – w tej roli gościł na wielu polskich i międzynarodowych festiwalach muzyki dawnej. Współpracował z najważniejszymi polskimi zespołami wykonującymi muzykę barokową. Przez kilkanaście lat był pierwszym wiolonczelistą Dresdner Barockorchester, wieloletnia współpraca łączyła go także z FestspielOrchester Göttingen. Koncertował również z innymi czołowymi niemieckimi zespołami, takimi jak Cantus Cölln, Akademie für Alte Musik Berlin czy Gaechinger Cantoray. Jest profesorem Akademii Muzycznej w Poznaniu, gdzie prowadzi klasę wiolonczeli historycznej. Wykłada również podczas licznych kursów mistrzowskich, przede wszystkim w ramach festiwalu Varmia Musica w Lidzbarku Warmińskim. Jarosław Thiel od 2006 roku jest dyrektorem artystycznym Wrocławskiej Orkiestry Barokowej – zespołu wchodzącego w skład Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. W latach 2017–2022 pełnił także funkcję zastępcy dyrektora ds. programowych tej instytucji.

Jego dyskografia obejmuje szereg rejestracji muzyki kameralnej, m.in. nagrany w duecie z Katarzyną Drogosz album z Sonatami wiolonczelowymi op. 5 i Wariacjami WoO 45 Beethovena (CD Accord), który uzyskał nominację do Fryderyka 2018. Jarosław Thiel w ostatnich latach coraz częściej występuje także jako dyrygent. Już pierwsze nagranie Wrocławskiej Orkiestry Barokowej pod jego kierownictwem (Koželuh – Rejcha – Voříšek – Symphonies; CD Accord) zdobyło Fryderyka 2011 w kategorii „Fonograficzny debiut roku”, kolejne uzyskiwały szereg nominacji do tego wyróżnienia. Wydana w 2020 roku CD z utworami Kurpińskiego, Dobrzyńskiego i Moniuszki (CD Accord) była nominowana do International Classical Music Award 2022. W 2022 roku ukazały się najnowsze albumy nagrane pod batutą artysty: CD Kings in the North z czeskim barytonem Tomášem Králem (Aparté) oraz płyta Johann David Heinichen – Dresden Vespers z udziałem Ensemble Polyharmonique (światowa premiera fonograficzna; Accent), która także uzyskała nominację do International Classical Music Award 2023 w kategorii „Baroque Vocal”.

 

-----

He studied cello at the music academies in Poznań and Łódź, and also completed postgraduate studies at the Universität der Künste in Berlin in the Baroque cello class of Phoebe Carrai and Markus Möllenbeck (diploma with honours).

 

In his work, he focuses primarily on the issues of historical performance practices. He performs regularly as a soloist and chamber musician – in this role he has appeared at many Polish and international festivals of early music. He has collaborated with the most important Polish ensembles performing Baroque music. For several years he was the first cellist of the Dresdner Barockorchester, and for many years he also collaborated with the FestspielOrchester Göttingen. He has also performed with other leading German ensembles such as Cantus Cölln, Akademie für Alte Musik Berlin and Gaechinger Cantoray. He is a professor at the Academy of Music in Poznań, where he teaches a historical cello class. He also lectures at numerous masterclasses, above all as part of the Varmia Musica festival in Lidzbark Warmiński

Since 2006, Jarosław Thiel has been Artistic Director of Wrocław Baroque Orchestra – a resident ensemble of the National Forum of Music in Wrocław. From 2017–2022, he served as Deputy Director of Programming at the NFM. His discography includes a number of chamber music recordings, incl. an album with Cello Sonatas op. 5 and Beethoven’s Variations WoO 45 (CD Accord), which was nominated for a Fryderyk 2018 award. In recent years, Jarosław Thiels has also appeared more and more often as a conductor. The first recording of Wrocław Baroque Orchestra under his baton (Koželuh – Rejcha – Voříšek – Symphonies; CD Accord) won a Fryderyk 2011 in the “Phonographic Debut of the Year” category, and his other albums received a number of nominations for this award. Released in 2020, a CD with works by Kurpiński, Dobrzyński and Moniuszko (CD Accord) was nominated for an International Classical Music Award 2022. In 2022, new albums recorded under the artist’s baton were released: Kings in the North with the Czech baritone Tomáš Král (Aparté) and a premiere recording – Johann David Heinichen’s Dresden Vespers with Ensemble Polyharmonique (Accent). It has been nominated for an International Classical Music Award 2023 in the “Baroque Vocal” category.

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Czytaj więcej…

Rozumiem
Newsletter Melomana
Zapowiadamy nowe koncerty, przypominamy o starcie sprzedaży biletów, dajemy znać o ostatnich wolnych miejscach
Zapisz się